Kjøreseddel i drosje - krav om synlighet for passasjerene

Nyhet, Bestillingstransport, Taxi

Publisert

Drosjereformen iverksettes 1. november 2020.

I forkant av drosjereformen har Samferdseldepartementet nå bekreftet at sjåfører om ønskelig kan dekke over fødsels/personnummer på kjøreseddelen, som er lovpålagt å ha synlig i en drosje. Dette er så fremt kjøreseddel og løyvenummer likevel er synlig for passasjerene.

Det fremgår bl.a. av yrkestransportforskriften § 48 første ledd, slik den lyder f.o.m. 1. november 2020, at løyvenummer og kjøreseddel skal være synlig fra passasjerens plass.

I forbindelse med informasjonsarbeid m.v. knyttet til forberedelsen av iverksetting av lov- og forskriftsendringen, ble det reist spørsmål om personvernet til den enkelte drosjesjåfør var tilstrekkelig ivaretatt, ettersom fødsels-/personnummer vil være synlig på forsiden av kjøreseddelen.

Samferdseldepartementet har nå funnet å kunne akseptere at sjåfører om ønskelig kan dekke over fødsels/personnummer på kjøreseddelen, så fremt kjøreseddel og løyvenummer likevel er synlig for passasjerene. Formålet bak bestemmelsen om at kjøreseddel skal være synlig for passasjeren vil etter departements vurdering være tilstrekkelig ivaretatt selv om fødsels/personnumer er dekket over.

Les brevet fra Samferdselsdepartementet her.

Usikker på hva den nye drosjereformen innebærer? Se de viktigste endringene her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: