Innfører testplikt for reisende til Norge og stenger mindre grensestasjoner

Bodø lufthavn er en av de åpne grenseovergangsstedene med kontroll av politiet og teststasjoner fra helsemyndighetene. Se hele oversikten under. Foto: Avinor.

Regjeringen innfører plikt til for å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. Yrkessjåfører i langtransport vil unntas fra testplikten.

Testingen skal som hovedregel skje ved grensestasjonene. I den første tiden kan det være for lite testkapasitet ved grensen, og kravet er derfor at testing skal skje så raskt som mulig, eller senest innen 24 timer etter ankomst. For å kunne kanalisere innreisende til grenseovergangssteder med både politi og helse til stede, vurderes flere grenseovergangssteder stengt fra 2. januar 2021.

Her følger oversikt over åpne grenseovergangssteder med kontroll av politiet, og evt. teststasjoner.

Mer informasjon om testkrav og grenseovergangsstedene kan finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-testplikt-for-reisende-til-norge/id2826415/

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: