Få svar på dine coronaspørsmål på NHO sine hjemmesider

Nyhet

Publisert

Permitteringer, sykepenger, reiseråd, arbeidstid og karantene. Spørsmålene rundt coronaviruset er mange i disse dager. Holde deg oppdatert og ta kontakt via NHO sin nettsider.

Spørsmålene er mange i disse dager vedrørende den pågående situasjonen rundt coronaviruset. 

NHO Transport anbefaler alle medlemsbedrifter å følge de løpende oppdaterte rådene på NHO sine hjemmesider.

Utdrag fra NHO sine sider angående permitteringer:

Gjelder to dagers varslingsfrist ved permittering knyttet til korona-pandemien?
Hovedavtalen mellom LO-NHO og andre tilsvarende avtaler er varslingsfristen 14 dager. Ved uforutsette hendelser der driften må innstilles helt eller delvis gjelder en særlig regel om 2 dagers varslingsfrist.

NHO mottar mange spørsmål om den gjeldende situasjonen knyttet til korona-pandemien gir grunnlag for 2 dagers frist.

Det må alltid foretas en konkret vurdering av om det er en slik situasjon, og det kan derfor ikke ut fra Hovedavtalen gis noen generell vurdering av at alle permitteringer knyttet til korona pandemien som gir driftsforstyrrelse kan varsles med 2 dagers frist.

Det foreligger nå en svært spesiell og uforutsett situasjon der en rekke virksomheter akutt må innstille driften helt eller delvis som følge av de omfattende tiltakene fra myndighetens side. Dette tilsier som utgangspunkt at den særlige regel om permittering med frist på to dager kan komme til anvendelse. Myndighetenes tiltak har fått en helt annen, mer omfattende og uforutsett effekt på driften i mange virksomheter enn det som var tilfellet før 12. mars 2020. Dette må like fullt vurderes i hver sak.

NHO er gjort kjent med at enkelte tillitsvalgte hevder at permittering som følge av driftsproblemer knyttet til korona-pandemien generelt ikke gir grunnlag for 2 dagers frist, eller at de har fått beskjed fra sitt forbund om at det er 14 dagers frist som er gjeldende og er bedt om å presisere dette i protokoll lokalt. NHO vil understreke at en generell holdning om at 2 dagers fristen ikke kommer til anvendelse ikke er i tråd med Hovedavtalen. NHO understreker videre at partene lokalt plikter å ha reelle drøftelser om hvilken frist som er rett ut fra den faktiske situasjonen i hver enkelt virksomhet.

Dersom bedriften oppfatter at de tillitsvalgte følger en overordnet retningslinje uten reelle drøftelser, ber vi om at dette meddeles din landsforening.
Eksempler på at to dagers fristen kan komme til anvendelse kan være at det oppstår akutt råvaremangel, at oppdrag kanselleres eller utsettes, at serveringssteder o.l. helt eller delvis lukkes som følge av tiltak fra myndighetene grunnet virusutbruddet.

Bedriften må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med tillitsvalgte. Bedriften og de lokale partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles; intranett eller oppslag på annet vis, men blir man ikke enige, må den enkelte gis skriftlig varsel.

Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet, se nærmere om dette på nav.no.

Permitteringer som følge av koronaviruset (nav.no)

Vi anbefaler våre medlemmer å kontakte sin landsforening for råd.

Se også veiledning og maler om permittering på arbinn.no (for medlemmer av NHO)

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: