Enighet om generell kompensasjonsordning for bedrifter

Foto: Jon Arne Foss.

Regjeringen og FrP ble i kveld enige om støttetiltakene til næringslivet fra og med september i år og ut februar 2021. Kompensasjonsgraden til bedriftene økes. Merverdiavgiftssatsen for persontransport forblir 6 prosent hele første halvår i 2021.

Rammer for ordningen
For bedrifter som har minimum 30 prosent omsetningsfall, dekker den nye ordningen faste, uunngåelige kostnader på 70 prosent i september og oktober, 85 prosent i november og desember og 80 prosent i januar og februar 2021. Taket for maksimum støtte per konsern økes til 80 millioner kroner per måned.

- Kompensasjonsordningen er blitt forbedret på flere punkter i forhandlingene med FrP. NHO Transport er likevel svært skuffet over at de dokumenterte skjevhetene og forskjellsbehandlingen mellom berørte bedrifter i samme næring ikke blir rettet opp. Foreningen har hatt tett dialog med komiteene og partiene på Stortinget om denne problemstillingen, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange.

Reglene for tildeling av kompensasjon er dermed de samme som for den generelle kompensasjonsordningen for perioden mars til august. Finansdepartementet har vært svært negative til å åpne mulighetene for at avgrensede virksomhetsområder innenfor et større aksjeselskap skal kunne søke om kompensasjon basert på virksomhetsområdets omsetningstap.

- Finansdepartementet er redd for at en slik løsning vil medføre store avgrensningsutfordringer, manuell behandling og lang saksbehandlingstid, noe de har fremhevet i et eget brev til NHO Transport datert 19.10.20. Det argumenteres på samme måte i et skriftlig svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Helge André Njåstad besvart 13.11.20. Det har heller ikke vært vilje til å likebehandle avskrivninger, avdrag og leasingavgifter, sier Stordrange.

Permitteringsreglene endres ikke med denne avtalen. Økt kompensasjonsgrad i november og desember skal likevel ta høyde for noen av arbeidsgivernes kostnader til permitteringer, og den såkalte arbeidsgiverperiode 2 forskyves til 01. mars 2021. Denne gikk ut på at arbeidsgiverne måtte dekke lønn i fem dager for arbeidstakere som per 01. januar 2021 hadde vært permittert i 30 uker.

Ordningen skal administreres av Brønnøysundregisteret og bedriftene kan først legge inn søknaden i januar neste år. Dette kan skape likviditetsutfordringer for noen bedrifter. Det skal søkes for to måneder av gangen.

Les mer om kompensasjonsordningen på NHOs medlemstjeneste arbinn.no. Avgiftslettelser
- Persontransport og reiseliv opplever fremdeles restriksjoner og stor markedssvikt. Derfor er det et gledelig gjennomslag at merverdiavgiftssatsen på 6 prosent videreføres hele første halvår 2021, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

Fristen for innbetaling av utsatte skatter og avgifter utsettes fra 1. februar til 1. april 2021. Man har også funnet løsninger for videreføring av Reisegarantiordning.

Flypassasjeravgiften fjernes i 2021 og Stortinget ber regjeringen innen utgangen av januar 2021 komme tilbake til Stortinget med forslag til flere tiltak for luftfarten. Regjeringen skal også i januar fremme forslag om å kompensasjonsordningen for næringslivet  etter 1. mars 2021 hvis ikke dagens restriksjoner kan modereres.

Regjeringen opprinnelige forslag hadde en økonomisk ramme på 17,7 milliarder, og Stortinget har nå plusset på ytterligere 4,4 milliarder. Krisepakkene vil dekkes via Oljefondet, og regjeringspartiene vil nå gå i forhandlinger med FrP om selve statsbudsjettet for 2021. Dette inneholder en kompensasjon til fylkeskommunene for tapte billettinntekter på kollektivsiden på 1.250 millioner og 100 millioner til ekspressbussnæringen.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: