NHO Transport

Innhold

Ekspressbussforskriften er klar

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Nor-Way Bussekspress

Kommersielle buss- og båtruter er sterkt påvirket av restriksjoner og markedssvikt som følge av covid-19. Nå er forskriften som regulerer tilskuddet til å opprettholde disse rutene fra og med høsten 2020 kunngjort. Første søknadsfrist er 15.01.21.

Samferdselsdepartementet bekreftet 05.11.20 ovenfor NHO Transport at tilskuddsordningen for ekspressbussruter ville bli videreført fra og med september 2020.

Virkeområdet for forskriften og vilkårene for den nye tilskuddsperioden har departementet avklart i en tett dialog med EFTAs overvåkingsorgan ESA. NHO Transport har bidratt med innspill i prosessen.

Varighet og ramme
Forskriften gjelder innenfor tilskuddsrammen på 100 millioner kroner i 2020 og 100 millioner kroner i 2021. Den har varighet til og med juni 2021, men tilskudd forutsetter at det er myndighetspålagte smitteverntiltak tilknyttet covid-19.

Her er den oppdaterte forskriften.

Tilskuddet kan gis når omsetningstapet på en rute utgjør mer enn 15 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Kompensasjonen utgjør 80 prosent av netto tap, som beskrevet i forskriftens § 4.

Det vil fremdeles ikke være mulig for et foretak å søke både om ekspressbusstilskudd og den generelle kompensasjonsordningen. Den gjeldende generelle kompensasjonsordningen har varighet ut februar 2021.

Søknadsfrister
Jernbanedirektoratet forvalter tilskuddsordningen. Fristen for å søke tilskudd for september, oktober og november 2020 er 15.01.21. For påfølgende måneder er søknadsfristen 3 uker.

Søknader sendes via Jernbanedirektoratet. Les om søknadsprosessen på direktoratets nettside.

Den gjeldende forskriften er tilgjengelig på lovdata.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: