Drosjereformen utsettes til 1. november

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

Samferdselsdepartementet ønsker å utsette den planlagte drosjereformen fra 1. juli 2020, til 1. november 2020.

Samferdselsdepartementet offentliggjorde sent i går kveld at drosjereformen vil bli utsatt fra 1. juli til 1. november i år. Covid-19-epedemien har medført at både offentlige myndigheter og drosjenæringen ikke er godt nok forberedt på en omfattende reform allerede om to måneder.

I en pressemelding oppgir Samferdselsdepartementet at Statens Vegvesen har kommet på etterskudd med mange oppgaver de siste ukene og dermed må ha bedre tid for på kunne gjennomføre nødvendige sjåførprøver. Løyvemyndighetene er heller ikke godt nok forberedt, og dagens aktører må få anledning til å reetablere seg i markedet etter uker med 90 prosent reduksjon i omsetningen.

- NHO Transport tok opp mulighetene for en utsettelse av ikrafttreden allerede i midten av mars, og vi er glade for at departementet nå gir drosjenæringen en mulighet for reetablering etter uker med dramatisk omsetningssvikt. Vi har også vært bekymret for at offentlige instanser ikke ville være godt nok forberedt. Enkelte fylkeskommuner har ikke kommet i gang med utlysninger av eneretter i distriktene, noe som kunne ha medført at deler av landet ikke ville hatt et tilstrekkelig drosjetilbud etter 1. juli. Dette vil igjen gått ut over nødvendige beredskap i distriktene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Stordrange understreker at NHO Transport har jobbet mye med reformen og ønsket at man på noen områder hadde valgt litt strammere regelverk. Foreningen har i denne forbindelse vært opptatt av at reformen ikke må åpne for økte skatte- og avgiftsunndragelser, og det er dermed betenkelig at løyvehavere skal kunne operere het fritt uten å være tilknyttet en sentral.

- NHO Transport har hele tiden vært for en vellykket reform, og det ville ikke denne reformen blitt hvis den trådte i kraft før alle ledd var godt nok forberedt. Det har imidlertid vært litt ulike oppfatninger om utsettelse og eventuell lengde på denne blant våre medlemmer, og vi håper at en utsettelse på fire måneder er akseptabelt for alle, sier Stordrange.

Ifølge Samferdselsdepartementets høringsnotat fra høsten 2018 skulle reformen tre i kraft 1. januar 2020. Departementet valgte på bakgrunn av mottatte høringssvar å utsette innføringen til 1. juli 2020.

-Det er interessant at Samferdselsminister Knut Arild Hareide i departementets pressemelding gir uttrykk for at forholdene i transportnæringen bør ha normalisert seg i god tid før 1. november. Vi får håpe at han har rett i dette, avslutter Stordrange.

Les Samferdselsdepartementets pressemelding her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: