Ber om at tilknytningsplikten beholdes

Ber om ordnede forhold i drosjenæringen. Fra venstre: Jørn Eggum - Fellesforbundet, Hans-Christian Gabrielsen - LO, Erik Kollerud - YS, Øystein Trevland - Norges Taxiforbund, Jim Klungnes - YTF og Torstein Clausen Jystad - NHO Transport.

I forbindelse med den kommende drosjereformen 1. november 2020 har NHO Transport gått sammen med LO, YS, Norges Taxiforbund, Fellesforbundet og YTF i et opprop. Partene ber blant annet om at krav om tilslutning til sentral eller juridisk enhet opprettholdes.

Som et ledd i den kommende drosjereformen oppheves blant annet behovsprøvingen av løyver, i tillegg til at løyvehavere ikke lengre trenger å være tilsluttet drosjesentral. Dette er ett av punktene organisasjonene bak oppropet ønsker å justere i en felles henvendelse til regjering og Storting:

- NHO Transport argumenterte allerede i høringen til reformen i 2018 at vi er betenkt over forslaget om å avvikle tilslutningsplikten, noe som vil medføre at en del løyvehavere vil operere helt på egen hånd. Dette vil kunne gi begrenset oppfølging og kontroll, samt vanskeliggjøre kundehenvendelser og klager fra passasjerer, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Torstein Clausen Jystad.

Tiltakene i oppropet, som har bred tilslutning fra flere organisasjoner, er nå sendt til myndigheter lokalt og nasjonalt:

- NHO Transport har hele tiden vært opptatt av å opprettholde en seriøs og ryddig drosjebransje i forbindelse med overgangen til nytt regelverk. Å sikre like konkurransevilkår, gi myndigheter muligheter til å følge opp aktørene i bransjen, samt gi kunder en reel klageadgang er noe vi ønsker å bidra til, avslutter Jystad.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: