Arbeidsmiljøsatsingen i IA-avtalen

Nyhet, Arbeidsliv, HR og HMS, Kollektivtransport

Publisert

Arbeidsmiljøsatsingen, en av to hovedsatsinger i inneværende IA-avtale, begynner nå å ta form.

Tirsdag 8. november ble arbeidsmiljøsatsingen i inneværende IA-avtale lansert i et arrangement mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. 3500 personer fulgte arrangementet som bød på spennende nyheter.

For litt under to år siden ble en ny IA-avtale lansert for arbeidslivet. IA-avtalen la frem to hovedsatsinger som er spesielt viktige, nemlig bransjeprogram for 7 bransjer med høyt sykefravær (der rutebuss og persontrafikk har et eget bransjeprogram). Det andre området er en arbeidsmiljøsatsing. Sentralt i arbeidsmiljøsatsingen er en ny Arbeidsmiljøportal der kunnskap, verktøy og inspirasjon skal hjelpe bransjer og bedrifter til et mer målrettet arbeidsmiljøarbeid. Arbeidsmiljøportalen har nå bransjer som i hovedsak samsvarer med bransjeprogrammene, men vil stadig bygges ut med flere bransjer.

Sjekk ut den nye Arbeidsmiljøportalen her: www.arbeidsmiljøportalen.no

Høy deltakelse ved lansering

Det var tirsdag 8. november 2020 at arbeidsmiljøsatsingen ble lansert i et arrangement mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, der 3500 personer fulgte arrangementet. Arrangementet ble streamet, og kan sees ved å trykke på denne linken. I videolinken: Dra pila forbi de første 10 minuttene som er sendingen fra kl.08:50 til kl.09:00.

Arbeidet med IA-avtalen går derfor videre i enda en ny fase. Ellers minner vi om at medlemmer i NHO finner oppdatert kunnskap om relevante saker på arbeidsmiljøområdet ved å bruke www.arbinn.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: