Anbefaler munnbind i Oslo og deler av Østfold

Nyhet, HR og HMS, Kollektivtransport

Publisert

Myndighetene anbefaler nå munnbind ved bruk av kollektivtransport på deler av Østlandet.

Helsedirektoratet anbefaler bruk av munnbind ved kollektivreiser i Oslo, ruter inn og ut av hovedstaden og i indre Østfold når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre. Anbefalingen gjelder i første omgang fra og med mandag 17.08.20 og to uker fremover.

Passasjerene er selv ansvarlig for å ha munnbind tilgjengelig, og de har selv ansvaret for å bruke dem. Bruk er spesielt viktig ved avstand på mindre enn en meter. Sjåførene har ikke ansvaret for å følge opp. Helsedirektoratet vil utarbeide nødvendig informasjonsmateriell, som skal gjøres tilgjengelig både i bussene og på holdeplassene og kollektivknutepunktene.

- Det er grunn til å frykte at passasjerene vil kaste brukte munnbind fra seg når de forlater bussene, trikkene eller -t-banen. Det er dermed viktig at ansvarlige instanser sørger for at det er nok avfallsbøtter tilgjengelig på holdeplassene. Helsedirektoratet opplyste på et møte i dag morges at brukte munnbind kan behandles som ordinært avfall, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Når det gjelder sjåførene, har Helsedirektoratet oppgitt at munnbind ikke behøves så lenge fordøren og første seterad er avsperret som i dag. Hvis ikke, gjelder samme anbefalinger som for passasjerene.

- Det er viktig å understreke at en-meters-regelen og god hygiene er det viktigste virkemiddelet for å unngå smitte. Skal munnbind ha ønsket effekt, er det avgjørende at dette benyttes på riktig måte, og Helsedirektoratet vil informere om hva som er korrekt munnbindebruk, sier Stordrange.

For mer informasjon, se www.helsedirektotatet.no og www.fhi.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: