Agenda ferdig - men få plasser igjen på turbuss bransjetreff

Årets første bransjetreff er planlagt på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen. Foto: Radisson.

NHO Transport inviterer medlemmene på årets første turbuss bransjetreff. Samferdselsdepartementet og stortingspolitikere har bekreftet ankomst, men det er få plasser igjen for fysisk deltakelse.

Bransjetreffet vil foregå tidlig på året i 2021, fra lunch til lunch (kl 12 - 19. januar til kl 12 - 20. januar) på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen. På kvelden 19. januar blir det påspandert middag og mulighet for mingling.

Meld deg på bransjetreffet her.

Program

Som tidligere vil det også denne gangen bli lagt opp til en variert agenda. Svært gledelig er det at Samferdselsdepartementet ved statssekretær Ingelin Noresjø (Krf) har bekreftet sin ankomst på bransjetreffet. Med mindre øvrige stortingsforpliktelser dukker opp, har så langt også både Arne Nævra (transportpolitisk talsperson i SV) og Bård Hoksrud (transportpolitisk talsperson i FrP) bekreftet sin ankomst. Det bør med andre ord bli gode rammer for å høre mer om og diskutere bransjepolitikk. 

I tillegg vil det i år bli satt fokus på buss for tog kjøring med innlegg fra både Vy og Nobina. Samtidig vil Statens vegvesens nye utekontrollsjef Kjetil Wigdel, og Per Herman Pedersen i Statens vegvesens krimseksjon holde innlegg om sitt seneste arbeid og fokusområder fremover. Miljøkrav i byene vil det også bli satt fokus, så langt med bekreftet ankomst fra Oslo kommune som skal fortelle mer om hva vi har i vente i årene fremover. Videre er det også lagt opp til innlegg fra Opplæringskontoret for Service og Samferdsel, som vil snakke mer om rekrutteringssituasjonen i persontransportbransjen.

Som alltid vil det også bli gjennomgått den siste tidens næringspolitiske arbeid fra NHO Transport, for anledningen med spesielt fokus på tiltak i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Agendaen vil bli sendt til påmeldte deltakere snarest.

Begrenset antall plasser

Grunnet Covid-19 pandemien vil det i år bli trangere om plassen for å delta fysisk. I alt er det forespeilet at møtelokalet maks kan romme 35 personer for å ivareta avstand og smittevernspraksis. Det er derfor få plasser igjen, og NHO Transport må derfor stenge for fysisk påmelding når maks antall deltakere er påmeldt. Det vil fortsatt bli mulig å delta digitalt, så sant vi ikke må avlyse bransjetreffet i sin helhet.

Smittevern

For aktuelle bransjetreff planlegger vi allerede nå for streng smittevernpraksis med avstand og god hygiene under hele seminaret. Vi følger løpende råd fra helsemyndigheter og lokale bestemmelser i vurderingen på om bransjetreffet vil kunne gjennomføres. Fysisk gjennomføring står per i dag fast.

Meld deg på bransjetreffet her.

Ved spørsmål eller andre henvendelser er det bare å ta kontakt. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: