Vil vurdere øvre aldersgrense for sjåfører

Samferdselsdepartementet har i et brev til NHO Transport datert 09.04.19 opplyst at de har bedt Vegdirektoratet om å vurdere den øvre aldersgrensen på 75 år for utstedelse av kjøreseddel. I etterkant må eventuelt en endring utredes av Vegdirektoratet i samarbeid merd helsemyndighetene.

Departementet fastslår også at man er opptatt av et trygt og og sikkert offentlig transporttilbud for brukerne. Dette ligger til grunn for at man har ulike aldersgrenser for sjåfører innen persontransport og godssektoren.

- Det er positivt at departementet nå åpner for en ny vurdering av øvre aldersgrense. Dette var de ikke villige til i fjor høst, men vi er redd for at vurderingen og utredningen kan ta forholdsvis lang tid. I mellomtiden får man forsøke å benytte Vegdirektoratets dispensasjonsmulighet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport har hatt en omfattende korrespondanse med departementet om øvre aldersgrense. Denne startet med et brev av 05.09.18. hvor foreningen bad om en vurdering av øvre aldersgrense. Departementet svarte i oktober at dette var uaktuelt siden det var forholdsvis kort tid siden hevingen til 75 år, men henviste til at Politidirektoratet kunne gi dispensjon basert på individuelle søknader.  Korrespondanse med Politidirektoratet viste imidlertid at dispensjonssøknader ble vurdert svært strengt, noe som fikk NHO Transport til å ta saken opp med Samferdselsdepartementet enda en gang.

Les Samferdselsdepartementets brev her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: