Vil ikke gi dispensasjon

Nyhet, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss

Publisert

Foto: Kjell Jøran Hansen.

I et brev til NHO Transport fra februar gir Politidirektoratet uttrykk for at det skal være svært vanskelig for bussjåfører å få dispensasjon fra øvre aldersgrense på 75 år for utstedelse av kjøreseddel. NHO Transport har dermed på nytt tatt opp saken med Samferdselsdepartementet.

Politidirektoratet skriver at de har mottatt 16 søknader om dispensasjon fra øvre alderskrav i andre halvår 2018 og frem til februar 2019. Alle har blitt avslått, men fire har blitt anket til Justis- og Beredskapsdepartementet. Tre av ankeklagene er avvist, og den fjerde er ikke ferdigbehandlet.

- Mange sjåfører er svært spreke og har lyst til å jobbe litt etter fylte 75 år. Vi tok dermed opp spørsmålet om heving av alderskravet med Samferdselsdepartementet i september i fjor. Departementet var lite villige til å vurdere dette på nytt siden det ble gjort en grundig gjennomgang i forbindelse med hevingen til 75 år i 2009. Man viste i stedet til at Politidirektoratet hadde anledning til å gi individuell dispensasjon i henhold til Yrkestransportloven § 37 h. Vi sendte dermed i desember et brev til Politidirektoratet for å spørre om hvordan denne dispensasjonsordningen ble håndhevet. Dette brevet har nå Politidirektoratet svart på, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Politidirektoratet hjemler sin strenge praksis i håndhevingsinstruksen i førerkortsaker punkt 3.10.9. I tillegg hevder direktoratet at Samferdselsdepartementet i forbindelse med hevingen av alderskravet til 75 år ikke ønsket at det skulle gjøres unntak i forhold til "taket" på 75 år.

- Politidirektoratet skriver også at Samferdselsdepartementet må ta stilling til en eventuell oppmykning av kravet. Det er på denne bakgrunn at vi på nytt har tatt opp saken med Samferdselsdepartementet, avslutter Stordrange.

Les brevet til Samferdselsdepartementet og brevet fra Politidirektoratet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: