Utsatt frist for "smart fartsskriver"

Nyhet, Godstransport, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss

Publisert

Det blir utsatt frist fra 15 juni 2019 til 15 oktober 2019 for å implementere såkalte "smarte fartsskrivere"

De såkalt «smarte fartsskriverne» er mer avanserte og gir større kontroll med blant annet bruk av kjøretøye som er pålagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. De nye fartsskriverne skal inneha funksjoner som vektavlesninger for bil og henger, og være forberedt for fremtidige applikasjoner.

Implementeringen av smarte fartsskrivere skulle opprinnelig gjelde for alle kjøretøy som registreres etter 15. juni 2019, og som skal drive transport omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Ny frist blir nå altså 15 oktober. 

Det fremgår av vedtaket om unntak at det bare har virkning i nasjonal transport. Bakgrunnen for dette er at Vegdirektoratet ikke kan garantere for at et ensidig nasjonalt vedtak om unntak vil bli respektert av kontrollmyndighetene i andre EØS-land. Vegdirektoratet har derfor utarbeidet et informasjonsskriv om at vi som følge av manglende implementering av forordning 2018/502, ikke er bundet av fristene for smart fartsskriver. Transportører i internasjonal transport kan medbringe og forevise dette skrivet ved en eventuell kontroll. Skrivet ligger nederst i dette dokumentet, og vil også bli gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: