NHO Transport

Innhold

Utenlandske turbusser og merverdiavgift

Nyhet, Turbuss, Kollektivtransport

Publisert

Stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Senterpartiet sendte 5. februar et spørsmål til finansminister Siv Jensen om utenlandske turbussaktører og manglende betaling av merverdiavgift. Finansminister Siv Jensen gav 13. februar et noe unnvikende svar, men bekreftet et par viktige prinsipper.

Finansminister Siv Jensen fastslår at merverdiavgiftsreglene skal være konkurransenøytrale. I tillegg blir det presisert at all omsetning av varer og tjenester i Norge skal merverdiavgiftsbelegges her i landet uavhengig av hvilke varer og tjenester det dreier seg om, og disse reglene skal være like for norske og utenlandske aktører.

- Finansministeren hevde også at skatteetaten nå driver målrettede informasjonstiltak og kontroll av utenlandske aktører på kabotasjeoppdrag i Norge. Dette har vi sett lite til så langt, men vi håper at finansministeren har rett. Dette vil NHO Transport følge opp videre, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les spørsmål og svar her:

 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=74929

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: