Usikkerhet omkring viktige EU-spørsmål

Foto: Freddy Kleveland

Samferdselsdepartementet inviterte ulike organisasjoner på transportsiden til et nytt møte i Vegtransportforum 28. februar. Det var avsatt tid til viktige spørsmål knyttet til Storbritannias uttreden av EU og EUs behandling av de tre mobilitetspakkene. I tillegg var departementet opptatt av å informere om hva de gjør for å redusere problemene med dårlig skodde vogntog på norske vinterveier.

Møtet ble ledet av statssekretær Tommy Skjervold, som innledet om konsekvenser for transportsektoren ved Storbritannias uttreden av EU per 29. mars. Det er fortsatt usikkert om landet forlater EU med eller uten en avtale og hvorvidt det hele blir utsatt eller ei. Norge har imidlertid fremforhandlet en bilateral avtale, som trer i kraft hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale.

- Departementet opplyste også EUs videre behandling av de tre mobilitetspakkene er usikker, ikke minst på grunn av valget til nytt Europaparlament i mai. Det synes imidlertid som om kabotasjereglene på godsiden blir strammet inn, men det virker ikke som om man klarer å få konkretisert midlertidighetsbegrepet på turbussiden i form av et visst antall dager eller oppdrag. På den annen side bekreftet departementet at man fortsatt i alle relevante fora talte for en begrensning på 30 dager sammenhengende kabotasje og maksimalt 45 dager i løpet av ett år for persontransport, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Myndighetene har de siste ukene intensivert kontrollene av norske og utenlandske vogntog. Vinterutrustning og dekk-kvalitet har vært hovedprioritet, men også andre forhold har blitt kontrollert. Departementet er også glad for at man har fått gjennomslag for at vinterkjøring skal bli en del av den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører fra og med 2020. I tillegg vil kravene til dekk-kvalitet bli hevet.

Departementet ser alvorlig på alle problemer med dårlig vinterskodde vogntog, som både forårsaker ulykker og hindrer fremkommeligheten for andre kjøretøy. Statens Vegvesen påpekte imidlertid at situasjonen blir noe overdramatisert fra medias side. Ifølge samme etat er antall ulykker med vogntog halvert de siste ti årene til tross for at trafikken har økt.

- Utenlandske turbusser og betaling av merverdiavgift var et viktig tema på forrige møte i Vegtransportforum, og NHO Transport fikk minne om denne problemstillingen avslutningsvis. Vi påpekte at inntektstapet for staten ifølge beregninger utgjorde over 100 millioner i året, og obligatorisk registrering på merverdavgiftssiden vil gi økte kontrollmuligheter og oversikt over aktørene. Saken ligger imidlertid hos Finansdepartementet, og Samferdselsdepartementet lovet å følge opp temaet overfor førstnevnte departement, hevder Stordrange.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: