Turbussbransjen møttes i Tromsø

Nyhet, Turbuss

Publisert

I alt 38 deltakere var påmeldt årets første seminar. Her holder Yngve Widding, leder av patruljeseksjonen ved Tromsø politistasjon innlegg om kontrollarbeid langs vei.

Årets første bransjetreff for turbussnæringen fant sted i Tromsø den 24-25 januar 2019. Konkurranse på like vilkår var et gjennomgående tema.

Det var god deltakelse på årets første seminar for turbussbransjen, for anledningen i Tromsø.

Foruten en rekke bransjepolitiske saker og deling av erfaringer fra sesongen 2018 blant aktørene i bransjen, ble det holdt innlegg fra Visit Tromsø, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Politiet og Troms fylkeskommune.

Chris Hudson, reiselivssjef i Visit Tromsø startet den første dagen med en introduksjon til reiselivet i Tromsø. Sterk økning i vinterturismen stod sentralt, spesielt rettet mot nordlysopplevelser og en generell økning av besøkende til byen de seneste årene. 

Videre kunne Arbeidstilsynet under dag to orientere om deres arbeid rettet mot transportsektoren, som er blitt et viktig satsningsområde. Det ble også vist frem tall fra tilsyn som er gjort i 2018, som viste at økt innsats mot utenlandske busser er nødvendig. Vivian Mikaelsen, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet viste at av i alt 46 tilsyn med utenlandske turbusser, ble det funnet 77 % brudd på allmengjort lønn. 

Statens vegvesen informerte deretter om sin aktivitet og kontrollarbeid i region nord, som har blitt intensivert etter vanskelige kjøreforhold og ulykker. Jørn Simonsen, avdelingsdirektør i trafiaknt- og kjøretøyavdeling i Statens vegvesen region nord fortalte blant annet om økt fokus på tverretatlig samarbeid og erfaringer fra kontroll med tunge kjøretøy langs vei. Fra kontrollarbeidet ble det også mulighet til å stille spørsmål til to av vegvesenet sine tungbilkontrollører, som delte erfaringer med tilsyn langs vei. Simonsen kunne til slutt nevne at det muligens kan komme strengere krav til vinterdekk neste sesong dersom regelverket endres raskt nok, et liknende krav som allerede er innført i Tyskland. 

Fra fylkeskommunen ble det fra avdelingsleder i samferdsel og miljøetaten, Jan Egil Vassdokken orientert om ordningen rundt løyvefritak, som har fått et spesielt høyt omfang i troms med et 40 talls innvilgede fritak fra løyvekravet. Politiet fulgte deretter opp med å snakke om sitt kontrollarbeid for å sikre at kjøretøy har enten løyve eller løyvefritak, og hvorvidt det utføres kommersiell transportvikrsomhet. Det ble blant annet diskutert et ønske om å innføre bedre merking av kjøretøyer som utfører ulik transport, dersom ordningen om løyvefritak vil ligge fast. 

For øvrig ble seminaret også en god anledning for hygge og samvær. I regi av Bussring fikk de som ønsket bli med på nordlystur i en av firmaets splitter nye busser fra Volvo 9000-serien (bilde under). Turen ble arrangert av prosjektleder i Bussring, Trond Arne Kongsli, samt en av firmaets dyktige lærlinger, Sander Ludvigsen. 

Presentasjoner vil bli ettersendt alle deltakere. Neste bransjetreff blir høsten 2019. Vel møtt!

Les også:

- Vellykket turbusseminar i Oslo

- Bli med turbussbransjen til Tromsø

Bussring arrangerte nordlystur i sin helt nye buss fra Volvos 9000-serie.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: