Transportnæringen tar ansvar i arbeidsinkluderingen

Nyhet, Arbeidsliv, HR og HMS, Rekruttering

Publisert

Tall fra Næringslivets økonomibarometer for andre kvartal 2019, viser at medlemsbedriftene i NHO Transport gjør det godt når det gjelder å rekruttere personer som trenger ekstra oppfølging eller tiltak for å komme i jobb.

Tidligere i år ble næringslivets økonomibarometer for andre kvartal 2019 lansert. I arbeidet med rapporten fikk medlemsbedriftene i NHO også en rekke spørsmål som gjelder deres holdning til, og erfaring med arbeidsinkludering. Resultatet viser at andelen bedrifter som rekrutterer personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging har økt de tre siste årene.

Av de 1650 bedriftene som har besvart undersøkelsen oppgir 37 prosent at de har ansatt personer som trenger ekstra oppfølging eller tiltak for å komme i jobb i løpet av de siste 3 årene, men undersøkelsen viser også at 33 prosent av bedriftene har ansatt personer som trenger ekstra oppfølging bare i løpet av de siste 12 månedene. Inkluderingsviljen har altså vært nesten like stor de siste 12 månedene som de siste 3 årene til sammen. 

Blant NHO Transport sine medlemsbedrifter som har rekruttert personer med behov for ekstra oppfølging eller tilrettelegging for å komme i jobb de siste tre årene, er tallet på hele 39%. Tilsvarende tall for de siste 12 måneder er 33%. 

Dette viser at arbeidsinkludering står høyt på agendaen, med aktiv rekruttering av nye medarbeidere som av ulike årsaker har stått på utsiden av arbeidslivet.

Les hele rapporten om økt inkluderingsvilje her.

Oversikt over ulike landsforeninger i NHO følger under:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: