Statens vegvesen: Nær 17.000 brukte belte i buss!

Mange, men ikke alle hadde husket setebelte da Statens vegvesen gjennomførte kontroller forrige uke. Foto: Statens vegvesen

16.936 busspassasjerer satt sikret, da Statens vegvesen gjennomførte landsdekkende kontroller av beltebruk i buss i forrige uke. Vegvesenet var ute med store ressurser, og har aldri tidligere kontrollert flere busspassasjerer.

- Fester du beltet på deg selv, gjør du også de andre på bussen en tjeneste! Å feste beltet er ikke bare en privatsak. Om det skulle skje en ulykke, blir utfallet best mulig om flest mulig holdes på plass i setet ved bruk av beltet, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Totalt var det 18.166 busspassasjerer som ble kontrollert. 1.230 satt usikret, hvorav 661 ble ilagt gebyr for manglende beltebruk. De resterende 569 ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon. 

Økt kunnskap, større bevissthet

Statens vegvesen har siden 2015 gjennomført nasjonale kontroller og drevet informasjonsarbeid for å få flere til å feste beltet i buss. Etter flere års innsats viser evalueringen at stadig flere har fått en positiv holdning til bruk av belte i buss, særlig blant de unge i alderen 16-29 år, som er hovedmålgruppen for beltekampanjen.

Økt kunnskap og større bevissthet til tross – de store endringene i faktisk bruk lar foreløpig vente på seg, i alle fall sammenlignet med beltebruk i bil. I bussen oppgir 7 av 10 at de i stor grad bruker belte i buss når de har det tilgjengelig. I bilen bruker så godt som alle belte.

- Det tar tid å endre holdninger, og enda lengre tid å endre vaner. Holdningene ser vi at vi er i ferd med å klare å påvirke i riktig retning. Men beltevanene i buss er nokså inngrodde, og forsterkes også av at det rett og slett ikke er belte i alle busser. Det kan ikke stå i veien for at vi fester beltet hver eneste gang vi kan, oppfordrer Lutnæs.

Marginene på din side

En av to unge i alderen 16-29 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss. Snur vi på det, er det da også en av to som mener det er sosialt akseptert å bruke belte i buss.

-I bilen er det få om noen i det hele tatt, som føler seg rare eller litt dumme når de fester beltet. Her finner vi beltet på ren refleks. Om noe skulle skje, kan marginene være små. Med beltet på har i alle fall du gjort det du kan for en mest mulig trafikksikker busstur. Fest deg selv og dem du er glad i, sier Lutnæs.

Kampanjen vil fortsette gjennom høsten, i sosiale medier, på kino og TV. NHO Transport, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet er samarbeidspartnere til Belte i buss-kampanjen.

Følg Bilbelteløftet på Facebook - https://www.facebook.com/bilbelteloftet

Se og last ned kampanjemateriell og film på vegvesen.no/belteibuss

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Telefon: 951 32 255

Kommunikasjonsrådgiver Ingunn Haavi Finstad, Statens vegvesen Vegdirektoratet,

Telefon: 922 01 843

Lokale resultater? Ta kontakt med våre regionale kontaktpersoner:

 • Region øst: Mette Margrethe Bakken, telefon: 905 18 850
 • Region sør: Terje Bekker, telefon: 481 55 690
 • Region vest: Trine Villanger, telefon: 992 60 149
 • Region midt: Annette Henden, telefon: 948 83 630
 • Region nord: Ann Synnøve Elvevoll, telefon: 970 40 790

Resultater fra kontroller av beltebruk i buss – uke 36, 2019

 • Kontrollert totalt 18.166 busspassasjerer
 • Totalt ble det registrert 16.936 passasjerer med belte
  • 1.673 av passasjerene med belte var i alderen 0-15 år
  • 64 passasjerer i alderen 0-15 år brukte ikke belte
  • Ingen sjåfører ble ilagt gebyr for manglende beltebruk hos passasjerer i alderen 0-15 år
  • Totalt var det 1.230 busspassasjerer som ikke brukte belte
   • 661 busspassasjerer ble ilagt gebyr for manglende beltebruk
   • De resterende 569 passasjerene som satt usikret ble ikke ilagt gebyr pga. ikke sikker observasjon.
   • 8 bussjåfører ble ilagt gebyr for manglende beltebruk
    • Totalt var det 11 bussjåfører som satt usikret
    • Gjennomført totalt1.259 busskontroller over hele landet
    • Gebyret for å ikke bruke belte i buss er på 1500,-

Våren 2019 ble det kontrollert totalt 13 090 busspassasjerer og 921 sjåfører: 

 • 751 passasjerer satt usikret, hvorav 569 ble ilagt gebyr
 • 7 bussjåfører satt usikret, hvorav 4 ble ilagt gebyr
 • 39 passasjerer i alderen 0-15 år brukte ikke belte. Ingen sjåfører ble ilagt gebyr for manglende beltebruk blant mindreårige

Fakta om beltebruk i buss – undersøkelse utført for Statens vegvesen våren 2019

 • Andelen som oppgir at de i stor grad bruker belte i buss synker:   
  • 69 prosent: Våren 2019
  • 73 prosent: Høsten 2018
  • 74 prosent: Våren 2018
  • 75 prosent: Høsten 2017
  • 81 prosent: Våren 2017
  • 79 prosent: Høsten 2016
  • 70 prosent: Våren 2016
 • Beltebruken øker med alderen, men andelen beltebrukere synker også her
  • I aldersgruppen 60+ år, svarer 84 prosent at de i stor grad bruker belte i buss
   • 83 prosent: Høsten 2018
   • 90 prosent: Våren 2018
   • 93 prosent: Høsten 2017
 • I aldersgruppen 16-29 år, svarer nå kun 49 prosent at de i stor grad bruker belte i buss
  • 58 prosent: Høsten 2018
  • 56 prosent: Våren 2018
  • 58 prosent: Høsten 2017
  • 63 prosent: Våren 2017 og høsten 2016
  • 52 prosent: Våren 2016
 • Jo yngre, jo oftere passasjer på busser med belte
  • Aldersgruppen 16-29 år tar oftest buss med belte
   • 16 prosent tar daglig buss med belte
   • 32 prosent tar ukentlig buss med belte
 • Aldersgruppen 60+ år, tar minst buss med belte
  • 3 prosent tar daglig buss med belte
  • 14 prosent tar ukentlig buss med belte
 • Kvinner og menn tar buss med belte omtrent like ofte
 • Sosial aksept – fortsatt sosialt akseptert å droppe beltet i buss
  • 50 prosent i aldersgruppen 16-29 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss
   • 47 prosent: Høsten 2018
   • 56 prosent: Våren 2018
   • 58 prosent: Høsten 2017
   • 65 prosent: Våren 2017
 • Totalt i befolkningen mener 39 prosent det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss.
  • 35 prosent: Høsten 2018
  • 39 prosent: Våren 2018
  • 41 prosent: Høsten 2017
  • 39 prosent: Våren 2017

Dette sier loven

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1979-09-21-7

Ulykkestall

Drepte og skadde personer i rutegående busser, privat minibuss og annen buss /turvogn, 2009-2019:

 • 2019: 0 drepte, foreløpig ingen data på skadde
 • 2018: 0 drepte, 3 hardt skadd, 40 lettere skadd,
  • (foreløpig tall per 01.07.2019, endelige tall kommer fra SSB høsten 2019)
  • 2017: 2 drept, 3 hardt skadd, 38 lettere skadd
  • 2016: 1 drept, 4 hardt skadd, 38 lettere skadd
  • 2015: 1 drept, 2 hardt skadd, 75 lettere skadd
  • 2014: 7 drept, 7 hardt skadd, 68 lettere skadd
  • 2013: 5 drept, 11 hardt skadd, 86 lettere skadd
  • 2012: 2 drept, 5 hardt skadd, 91 lettere skadd
  • 2011: 4 drept, 14 hardt skadd, 81 lettere skadd
  • 2010: 4 drept, 4 hardt skadd, 119 lettere skadd
  • 2009: 1 drept, 5 hardt skadd, 97 lettere skadd

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: