Stabilitet og forutsigbarhet

Foto: Ingrid Djupedal

Det ble i går kveld klart at Norge får en ny borgerlig flertallsregjering. Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre har også lagt frem en omfattende politisk plattform på 108 sider.

Plattformen er ambisiøs, men kan virke noe uforpliktende og rund i formuleringene. Samferdselsdelen utgjør seks sider og indikerer blant annet en omlegging av arbeidet med fremtidige utgaver av Nasjon transportplan.

- Det viktigste er at vi får en flertallsregjering, noe som gir stabilitet og forutsigbarhet. Man kan dermed slippe lite gjennomtenkte og helt uventede  konsekvenser av budsjettkompromisser på nattestid før jul. På den annen side blir Stortingets innflytelse redusert, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Plattformen angir at regjeringen vil "gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser". Det betyr sannsynligvis at man vil fjerne 12 prosentsatsen og dermed innføre samme sats for persontransport som mat. Denne utgjør i dag 15 prosent. For øvrig videreføres de senere års samferdselspolitikk med vekt på vei og jernbane. Samtidig vil man jobbe videre med Byvekstavtaler og styrking av kollektivtransporten. Det varsles også kamp mot økt liberalisering av kabotasjeregelverket og strengere kontrollregime.

- Den nye regjeringen vil videreføre de fleste igangsatte reformer på samferdselssiden. Dette gjelder blant annet jernbanereformen, og den nye regjeringen presiserer at den vil "liberalisere ekspressbusspolitikken fullt ut for usubsidierte ekspressbusser", noe som tyder på at foreslåtte endringer i fylkeskommunenes løyvebehandling blir gjennomført. Plattformen er imidlertid mer uklar og tvetydig med hensyn til endringer i drosjereguleringene, sier Stordrange.

Skattedelen av dokumentet berører ikke regler for beskatning av naturalytelser i arbeidsforhold. Den nye regjeringen lover også at veibruksavgiften på bensin og diesel ikke skal endres i regjeringsperioden.

Les Samferdselsdelen av regjeringsplattformen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: