Spørsmål om setebelter

Foto: Unibuss AS

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kristian Torve, rettet i desember et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale om bruk av setebelter i buss. Samferdselsministeren stadfester dagens praksis og regelverk i sitt svar til stortingsrepresentanten.

Torve er i sitt spørsmål mest opptatt av sjåførenes ansvar ved ulykker, hvor stående passasjerer er involvert. Samferdselsministeren henviser i denne forbindelse til aktsomhetsplikten i Vegtrafikkloven § 3. I tillegg refereres det til § 6, som omhandler "skjerpet aktsomhet" ved vanskelige kjøreforhold.

Samferdselsministeren gjennomgår også de ulike setebeltekravene for klasse 1, 2 og 3-busser. Det presiseres at disse reglene er EØS-baserte og at det dermed ikke er aktuelt å innføre egne, særnorske krav til installasjon og bruk av setebelter i buss.

Les spørsmålet og svaret her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=74499

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: