Snur om frikort

NTB kunne sent i går ettermiddag melde at regjeringen har snudd med hensyn til skattlegging av naturalytelser og frikort. Ansatte i transportselskaper vil med ny ordning skattefritt kunne motta frikort til en verdi av inntil kroner 8.000 årlig. Skattlegging av gratisreiser for ansatte i transportselskaper er også utsatt til 1. juli 2019.

Hensikten med utsettelsen for transportsektoren er at bransjen selv skal få tid til å utforme relevante billettordninger. Dette må også gjelde en felles forståelse for hvordan verdien av frikortene skal fastsettes.

- Det er svært gledelig at regjeringen har valgt å lytte til alle innspill i denne saken og endrer de opprinnelige betingelsene. NHO var høringsinstans da nye regler var på høring i 2018 og kom med tydelige innsigelser til forslagene. Det nye regelverket har berørt mange landsforeninger, og NHO har dermed formidlet vår felles motstand overfor Finansdepartementet på en utmerket måte, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Ifølge NTB vil alle naturalytelser eller frikort inntil kroner 8.000 årlig være skattefrie selv om det ikke betales egenandel. Man kan også  motta naturalytelser eller frikort for inntil kroner 16.000 hvis arbeidstaker betaler en egenandel på minst 50 prosent. På tilsvarende måte kan man motta ytelser for opptil kroner 32.000 hvis egenandelen overstiger 75 prosent. Grensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økes også fra kroner 1.000 til kroner 2.000 årlig.

- Det er nå viktig at buss- og bybaneselskapene i samarbeid med oppdragsgiverne benytter perioden frem til 1. juli i år til å utforme passende frikortordninger og verdianslag for de ulike fylker eller geografiske soner. Samtidig er det verdt å håpe at den nye ordningen blir stående i lang tid fremover slik at det blir en nødvendig forutsigbarhet for både arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Stordrange.

Det formelle regelverket er ennå ikke publisert. NHO Transport vil imidlertid sende ut et formelt sirkulære til medlemsbedriftene straks endelig og formelt regelverk foreligger fra myndighetenes side.

- Det beste ville imidlertid vært om endringene i det hele tatt ikke hadde blitt iverksatt fra 1 januar. Disse har ført til mye unødvendig frustrasjon, usikkerhet og tidsbruk både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, avslutter Stordrange.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: