Over 5000 registreringer på 2 måneder

Nyhet, Næringspolitikk, Turbuss

Publisert

NHO Transport sin telleaksjon av utenlandske turbusser har i år generert enorm aktivitet. Dermed styrkes dokumentasjonen av omfanget kabotasje som foregår i turbussbransjen.

Det har altså på litt over 2 måneder kommet en enorm vekst i antallet registrerte utenlandske turbusser sammenliknet med i fjor. I 2018 fikk NHO Transport inn ca. 4000 registrerte busser i løpet av juni, juli og august. Så langt i 2019 er det siden begynnelsen av mai kommet inn over 5000 registrerte utenlandske busser, med en majoritet av litauiske (1800 registrerte busser), polske (1000 registrerte busser) og estiske (750 registrerte busser) kjøretøy.

NHO Transport vil til høsten oppsumere telleaksjonen og fremskaffe rettvisende tall på både omfanget og antallet busser som oppholder seg i Norge mer eller mindre permanent. Fjorårets telleaksjon viste blant annet at det var flere utenlandske enn norske turbusser på norske veier i sommersesongen

Slik kommer du i gang med registreringen:

  1. App'en er i praksis en internettside, som du finner ved å klikke på:  https://bus-tracking-53b49.firebaseapp.com/
  2. Denne bør du lagre på mobilens skrivebord eller under favoritter slik at siden er lett tilgjengelig.
  3. Skriv inn registreringsnummeret på bussen . Eksempelvis: WOT60667. Det er viktig å få med både landskoden og registreringsnummer. 
  4. Husk å tillate at mobilen kan registrere tid og sted slik at dette legges inn automatisk. 
  5. Trykk til slutt på den blå knappen "registrer".

Les også:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: