Oslo 2019 - nytt kjøremønster for turbusser

Nyhet, Godstransport, Rutebuss, Taxi, Turbuss, Ekspressbuss

Publisert

Foto: NHO Transport.

Det er trangt om plassen i norske byer. For sesongen 2019 blir det igjen nytt kjøremønster for turbusser i Oslo.

Kjøremønster 2019

4. juni 2018 ble det implementert nytt kjøremønster i Oslo, hvor det ble lagt opp til av- og påstigningssone i Rosenkrantz gate, hvor bussene deretter skulle videre til alternative vente/oppstillingsplasser. For sesongen 2019 endres dette kjøremønsteret med ny av- og påstigningssone i Haakon VIIs gate. Det blir øverst i Haakon VIIs gate mest sannsynlig lagt opp til et maks 10 minutters oppholdsrom før bussen må videre til alternative oppstillingsplasser. Nederst i Haakon VIIs gate vil det kun bli tillatt med av- og påstingning, før bussen må kjøre videre.

Det blir ikke av- og påstigningsplass i Rosenkrantzgate i 2019

Oppstillingsplasser/døgnhvilsplasser

Etter å ha sluppet av reisende ved Haakon VIIs gate, vil mulige områder for parkering bli enten i Skippergata, Revierkaia, Kongens gate eller på Fillipstad. Det er foreløpig ikke klart om Skippergata fortsatt vil bli tilgjengelig for parkering til busser i 2019 og utover. Full oversikt over endelige parkeringsløsninger til 2019 er enda ikke bekreftet, og vil bli offentliggjørt av Bymiljøetaten så snart dette ligger klart. Det vil i tillegg bli utarbeidet et eget kart som viser anbefalt kjøremønster og oppstillingsplasser. Dette vil bli utarbeidet og distribuert innen midten av mars måned.

Et stort antall utenlandske turbusser kommer til Norge i sommerhalvåret. Her fra Vigelandsparken i Oslo, sommeren 2018

Informasjonstiltak

Bymiljøetaten vil utarbeide en egen informasjonsbrosjyre på både norsk og engelsk, som vil informere om anbefalt kjøremønster i Oslo, i tillegg til et kart som illustrerer dette. Næringen har gitt innspill på at brosjyren burde gi informasjon også på andre språk som polsk og litauisk, ettersom et stort antall turbusser fra disse landene besøker Norge i løpet av sommerhalvåret. Det er foreløpig ikke klart om dette vil bli gjort. Informasjonsbrosjyren på norsk og engelsk vil bli tilgjengeligjort på NHO Transports nettsider, i tillegg til andre informasjonskanaler, deriblant på Bymiljøetaten og Visit Oslo sine hjemmesider. Dette vil ligge klart innen midten av mars 2019.  

Skippergata har vært en mye brukt parkeringsplass for busser. Det er usikkert om denne vil bli tilgjengelig også i 2019 og utover

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: