Ønsker 30% lavere CO2 utslipp for busser og lastebiler innen 2030

Nyhet, Godstransport, Rutebuss, Turbuss, Ekspressbuss

Publisert

Nettbuss bruker biogass på flere av sine ruter i Østfold. Foto: NHO Transport

19 februar ble det etter trilogforhandlinger mellom rådet, kommisjonen og parlamentet i EU enighet om at CO2 utslipp fra nye busser og lastebiler innen 2030 må ned 30 %.

Lastebiler og busser står for ca. 25 % av EU sine utslipp tilknyttet transport, og 6 % av det totale utslippet i Europa. Nå har EU kommet til enighet om en avtale for å redusere utslippene fra nettopp tunge kjøretøy.

Avtalen slår også fast et delmål om 15 % COreduksjon i 2025. Målet om 30 % COreduksjon innen 2030 skal opp til vurdering i 2022, for å holde utslippsmålene i tråd med forpliktelsene gjennom Paris avtalen. Produsenter som ikke klarer å møte kravene om reduserte COutslipp blir ifølge avtalen ilagt bøter.

De nye reglene er et første forsøk i EU på å aktivt regulere utslippene fra tunge kjøretøy, som tidligere har blitt innført i USA og Japan. Tidligere har EU innført kun utslipsstandarder for drivstofforbruk. 

Neste steg blir en formell godkjennelse av EU parliamentet og Europarådet i løpet av de kommende månedene. 

 NHO Transport har tidligere sendt høringssvar til EUs såkalte "mobilitetspakke 3" som blant annet omhandler miljøkrav for tunge kjøretøy. Les vårt innspill her. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: