Nye drosjereguleringer vedtatt

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi

Publisert

Stortinget vedtok 04.06.19 regjeringens forslag til nye drosjereguleringer. Dette medfører blant annet at behovsprøvingen oppheves i bymessige områder, eneretter kan tildeles i distriktene og tilslutningsplikten samt -retten opphører. Løyveperioden begrenses til 10 år, og kompetansekravene flyttes i stor grad fra løyvehaver til sjåfør.

Det innføres også et felles løyve for alle kjøretøy med inntil åtte passasjerer pluss fører. I tillegg fjernes krav om hovederverv for å drive drosjevirksomhet, og løyve skal kunne tildeles juridiske personer. Nødvendige lovendringer og forskriftsbestemmelser trer i kraft per 01.07.20.

- Det var ikke uventet at regjeringens forslag gikk i gjennom i Stortinget siden regjeringspartiene har rent flertall. Det ble heller ikke gjort så mange justeringer fra Samferdselsdepartementets side etter at forslag til endringer hadde vært på høring på tampen av 2018. Iverksettelsen av endringene ble imidlertid utsatt med ett halvt år, fylkene beholdt løyveadministrasjonen, loggdata må oppbevares i 60 dager og maksimal lengde på eneretter ble utvidet, men hovedprinsippene i regjeringens forslag ble liggende fast etter høringsrunden, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange

Imidlertid er det ennå ikke avgjort hvilke krav som skal stilles med hensyn til loggføring av kjøredata og transaksjoner. Foreløpig videreføres krav om taksameter, men det åpnes for bruk av andre såkalte kontrollenheter av enklere karakter. En arbeidsgruppe under ledelse av Justervesenet har imidlertid vurdert ulike alternativer til taksameter, og det springende punktet er hvorvidt den såkalte kontrollenheten må ha fysisk tilkobling til kjøretøyet eller ei.

- NHO Transport deltok 29.05.19 på et møte med representanter fra politisk ledelse i Samferdsels- og næringsdepartementet. Det ble fra vår side påpekt at den såkalte kontrollenheten måtte være fysisk tilkoblet bilen for å kunne registrere alle nødvendige data. Vi ble samtidig lovet at arbeidsgruppens rapport skulle bli sendt på ordinær høring før videre vedtak ble fattet, avslutter Stordrange.  

Transportkomiteens innstilling:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-300l/?m=1

Stortingets behandling:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=75820&dnid=1

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: