Ny versjon av Bus Nordic

Publisert

Siden august 2018 har det vært felles anbefalte krav til busser i Norden. Hensikten er å fremme utviklingen av attraktive og kostnadseffektive busser, som oppfyller passasjerenes behov. Nå er Bus Nordic oppdatert til versjon 1.1.

Bus Nordic er et samarbeid mellom bransjeorganisasjonene for kollektivtrafikk pluss de nordiske hovedstedenes bestillere. En buss som oppfyller Bus Nordic-kravene skal kunne aksepteres og fungere på tvers av anbud og geografiske grenser.

Den nye versjonen av Bus Nordic inneholder språklige justeringer og tydeliggjøring av enkelte krav. De kravene som er blitt endret er opplistet i forordet på side 2. Les Bus Nordic versjon 1.1 på norsk her.

- Bus Nordic gir forutsigbarhet i offentlige anbud og bidrar til at flere kan reise kollektivt på en kostnadseffektiv måte. Vi ser en positiv utvikling når det gjelder bruk av Bus Nordic i Norge. For å ta ut synergiene med Bus Nordic er det viktig at innkjøperne av kollektivtrafikktjenester har minst mulig særkrav i tillegg til standarden, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde, som representerer NHO Transport i det nordiske samarbeidet.

Bus Nordic på engelsk, svensk og norsk er tilgjengelig her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: