Ny rekord for kollektivreiser

Tallenes tale fra Statistisk sentralbyrå er klar: Over 680 millioner kollektivreiser ble gjennomført i 2018. 402 millioner av disse reisene var med buss. Økt togtilbud medførte størst passasjervekst med tog i fjor.

Antall kollektivreiser har økt med 2,4 prosent fra 2017 til 2018. Hver nordmann reiste i gjennomsnitt 128 ganger med kollektivtransport i 2018, men det er store forskjeller mellom by og land. Billettinntektene fra de reisende utgjorde 4,7 milliarder kroner i 2018, ifølge SSB.

- Det er positivt og i tråd med politiske målsettinger at flere reiser kollektivt. Økt satsing på kapasitet og kvalitet i kollektivtilbudet skal gi resultater. Hvis fremkommeligheten forbedres, blir det enda mer attraktivt å reise kollektivt, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

Reisevaner i utvikling

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen bekrefter samme tendens. Statens vegvesen har publisert foreløpige resultater for 2018: Færre reiser med bil og flere reiser skjer kollektivt i de store byområdene i Norge. Kollektivandelen varierer fra 5 prosent i Grenland til 23 prosent i Osloområdet.

- Et annet interessant funn i reisevaneundersøkelsen er at 36 prosent av den voksne befolkningen i Oslo ikke eier bil. Det indikerer at de reelt sett kan basere seg på andre transporttilbud, sier Lunde.

Mer informasjon

Les mer om statistikken for kollektivtransport fra Statistisk sentralbyrå og Statens Vegvesens reisevaneundersøkelse for de ni største byområdene.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: