Foto:

Merverdiavgift for utenlandske turbusser i Stortinget

Nyhet, Turbuss, Kollektivtransport

Publisert

Foto:

Det har nå blitt fremmet et såkalt Dokument 8-forslag i Stortinget om utenlandske turbusser og merverdiavgiftsberegning er nå blitt fremmet i Stortinget. Forslagstillerne ønsker at utenlandske turbusser skal betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge.

NHO Transport har lenge jobbet for like konkurransevilkår i turbussnæringen. Innføring av grense på kroner null for merverdiavgiftsberegning for turbusser ble foreslått i Samferdselsdepartementets kabotasjeutvalg i 2013. Foreningen var også en pådriver da Stortinget 26.03.15 enstemmig vedtok å be regjeringen "på egnet måte legge til rette for at alle selskaper som driver transportvirksomhet i Norge, svarer merverdiavgift til den norske stat etter norske regler".

- Saken har etter dette vedtaket havnet i Finansdepartementet, som dessverre ikke har vist særlig engasjement til tross for et møte i mars i fjor, skriftlig dokumentasjon og telefonhenvendelser. Dette skyldes trolig at departementet ikke har trodd at kravet om merverdiavgift vil gi noen særlige ekstra inntekter. Nå dokumenterer vår nye turbussrapport at staten går glipp av rundt 100 millioner i året, og disse midlene kunne vært brukt på å styrke det offentlige velferdstilbudet eller skattelettelser, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Innføring av merverdiavgift fra første krone for turbussektoren er ett av NHO Transports tiltak for å redusere konkurranseulempene for norske aktører i forhold til utenlandske selskaper. I tillegg jobber foreningen for å få en konkret begrensning på hvor lenge en utenlandsk turbuss kan operere i Norge. Et tredje tiltak er å øke kontrollen og heve sanksjonsnivået ved brudd på allmenngjøringsbestemmelsene.

- Det er noe usikkert om Finanskomiteen eller Transportkomiteen vil behandle Dokument 8-forslaget om merverdiavgift før dette går til sluttbehandling på et plenumsmøte i Stortinget. Vi har dermed sendt et lengre notat om bakgrunn, situasjon og mulige tiltak til samtlige medlemmer av begge komiteer, avslutter Stordrange.

 Les notatet til Finanskomiteen og Transportkomiteen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: