Lovfesting av tilbakeholdsrett

Illustrasjons bilde: thansen AS

Statens Vegvesen har på vegne av Samferdselsdepartementet sendt på høring forslag om lovfesting av rett til å holde tilbake kjøretøy. Dette skal gjelde hvis ikke transportselskapet har betalt påløpte overtredelsesgebyr eller bøter. Kjøretøyet skal eventuelt kunne sikres ved hjelp av hjullås.

Denne retten vil bi hjemlet både i Vegtrafikkloven og Yrkestransportloven. Frist for å komme med høringskommentarer er satt til 1. september i år.

- NHO Transport og andre transportrelaterte organisasjoner har lenge jobbet for å få innført en slik hjemmel. Denne vil selvsagt gjelde både overfor norske og utenlandske transportører, men gjøre det langt vanskeligere for utenlandske aktører å unndra seg bøter og gebyrer, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Dato for ikrafttredelse er ikke fastsatt så langt. Imidlertid kan forslaget forhåpentligvis behandles av Stortinget i høstsesjonen.  

- Vi vil gjennomgå Vegvesenets forslag i detalj etter ferien og utarbeide et høringssvar før fristen. Vi mottar gjerne innspill og synspunkter fra medlemsbedriftene, men disse må vi ha innen 23. august, avslutter Stordrange.

Les høringsnotatet og forslaget her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: