Klargjørende om frikort

Finansdepartementet har i et brev datert 11. januar bekreftet at skjerpede regler for beskatning av naturalytelser i arbeidsforhold også gjelder frikort for ansatte i transportselskaper. Som angitt i sirkulære 5-2018 av 14.12.18 og sirkulære 8-2018 av 20.12.18, gjelder dermed ikke unntaket i Skatte ABC punkt 4.34.7 etter 1. januar 2019.

Finansdepartementet gir omfattende begrunnelser for endringene i sitt brev. Departementet hevder også at det har vært grundige overveielser og høringer i forkant av endringen.

 Ifølge Finansdepartementet har blant annet Skattedirektoratet avholdt innspillmøter om nytt regelverk. NHO Transport har ikke vært konsultert i denne forbindelse. Vi reagerer imidlertid først og fremst på manglende og sen informasjon fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet om endring av en gammel og innarbeidet praksis. Endringen ble først kjent da vi tok kontakt med Skattedirektoratet i midten av desember for å forsikre oss om at ordningen ville bestå, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen skriver avslutningsvis i Finansdepartementets brev at "ansatte i busselskaper kan derved tilbys årskort med markedsverdi opptil 14 000 kroner til halv pris, uten at det utløser skatteplikt, forutsatt at de ikke mottar andre personalrabatter".

- Det er for så vidt riktig, men dette forutsetter at arbeidstaker betaler halv pris eller minst 50 prosent i egenandel. Bussjåførenes egenandel er i dag langt lavere og dermed blir hele verdien skattepliktig, sier Stordrange.

Finansdepartementets brev og konsekvenser for alle ansattgrupper innen transportsektoren er omtalt i en lengre artikkel i Dagens Næringsliv 14. januar. Det fremgår av artikkelen at ansatte i flyselskaper sannsynligvis vil få den største skatteskjerpelsen.

Les brevet fra Finansdepartementet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: