Innstramming på godssiden

Nyhet, Godstransport, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Transferd AS

Det var viktige avstemninger i EU på torsdag om den såkalte Mobilitetspakke 1. Avstemningsresultatet viste at det kan gå mot en innstramming av kabotasjeregelverket på godssiden.

Forslagene om kabotasjebegrensninger, endringer av det såkalte utestasjoneringsdirektivet og justeringer av kjøre- og hviletidsbestemmelsene var opp til avstemning torsdag 10. januar. Forslagene ble diskutert mens østeuropeiske sjåfører demonstrerte ivrig utenfor bygningen. Man klarte å oppnå flertall for endringer i kabotasjeregelverket, men ikke for endringer av utestasjoneringsdirektivet og kjøre- og hviletidsreglene.

Det vedtatte forslaget medfører at utenlandske godssjåfører fritt kan foreta kabotasjekjøring i tre dager før hun eller han må ut av landet. Vedkommende får så en "karantenetid" på 60 timer før retur til det samme landet. Det er også nytt at kjøretøyet må returnere til hjemlandet etter fire uker.

- Dette er en klar innstramming, som vil gjøre kabotasjevirksomhet mindre attraktivt i fremtiden. Man kunne imidlertid også ønske en tilsvarende innstramming på turbuss, hvor man i dag kan foreta kabotasjekjøring på "midlertidig" basis uten at begrepet midlertidig er spesifisert i form av antall dager eller oppdrag, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Endringene i kabotasjeregelverket er ikke endelig godkjent før det har vært i gjennom flere EU-organer og vedtaksprosesser. Det er dermed også uklart når de nye reglene eventuelt vil bli iverksatt.

- Det er også høyst uklart hva som videre vil skje med forslagene om endringer av utsestasjoneringsdirektivet og kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Avstemningene i forrige uke bekreftet imidlertid at de vest- og østeuropeiske landene i EU har høyst forskjellige interesser på transportsiden, avslutter Stordrange.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: