NHO Transport

Innhold

Fritt frem for ruter over 80 kilometer

Nyhet, Ekspressbuss, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringen la i dag frem en Stortingsproposisjon om fremtidig løyvetildeling for ekspressbussvirksomhet. Den fylkeskommunale behovsprøvingen blir fjernet for ekspressbussruter med et utstrekk på over 80 kilometer. Flybussruter kan også opprettes fritt så lenge man tar på eller setter av passasjerene ved en flyplassterminal.

Det er ingen krav til lengde på flybussruter. I tillegg fjernes kravet om at en ekspressbussrute må krysse en fylkesgrense fjernet, noe som er en tilpasning til regionreformen. Krav om rutebussløyve opprettholdes fortsatt, noe som forutsetter at ekspressbussaktører må ha en "faktisk og varig verksemd" i Norge.

- Vi har hatt en lang og omfattende dialog med Samferdselsdepartementets politiske ledelse om ekspressbussenes situasjon, og regjeringen har lenge lovet en mer liberal ekspressbusspolitikk. NHO Transport og foreningens ekspressbussmedlemmer har blitt hørt i denne saken, og vi er godt fornøyd med det endelige forslaget, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Ekspressbussene har mistet omkring 40 prosent av passasjerene de siste årene. Imidlertid har ekspressbussene en viktig rolle som eneste fylkesgrensekryssende kollektivtilbud i store deler av landet. I tillegg er de andre steder et viktig supplement til toget via annen flatedekning.

- Det er nok flere årsaker til passasjereduksjonen, men en del fylkeskommuners løyvepraksis har vært alt for streng og hindret opprettelse av nye tilbud og bidratt til nedleggelse av andre ruter. Nå bør fylkeskommunene tenke annerledes og ikke se på ekspressbussene som en konkurrent. I stedet bør de vurdere hvordan den fylkeskommunale kollektivtrafikken kan samordnes med ekspressbusstilbudet slik at de reisende får et best mulig totaltilbud, avslutter Stordrange.

Les Stortingsproposisjonen her:

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-69-l-20182019/id2639545/

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: