Foto:

Visse kjøretøy får utsatt frist for smart fartsskriver

Nyhet, Godstransport, Turbuss, Ekspressbuss

Publisert

Foto:

Det har i Norge tidligere blitt gitt utsatt frist for innmontering av smart fartsskriver til 15 oktober 2019. Nye opplysninger Vegdirektoratet har fått tilgang til, gir utsatt frist for innmontering av smart fartsskriver på visse kjøretøy.

Det er tidligere blitt gitt utsatt frist for å innføre den såkalte "smarte fartsskriveren" i Norge til 15 oktober 2019. Bakgrunnen den gang var forsinket tilgang på smart fartsskriver i markedet og forsinket tilgang på de nye fartsskriverkortene som skulle kalibrere den nye fartsskriveren.

Vegdirektoratet er nå gjort kjent med at det hos forhandlere fortsatt eksisterer kjøretøy med generasjon 1 digital fartsskriver som ikke rekker å bli registrert innen fristen 15 oktober 2019. Forsinkelsen skyldes at kjøretøyene fortsatt er under oppbygging hos påbygger og ikke rekker å bli ferdigsstilt innen fristen.

Direktoratet har derfor etter en samlet vurdering besluttet unntakt fra kravet i kjøre- og hviletidsforskriften om innmontering av smart fartsskriver i kjøretøy som registreres etter 15 juni 2019. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:

  • Det gis unntak kun for biler bestilt/kjøpt av transportør før 15 juni 2019. Ved kontroll må det fremlegges ordrebekreftelse/kjøpekontrakt fra leverandøren på at bilen ble kjøpt før 15 juni 2019. 
  • Unntaket gjelder kun kjøretøy som skal utføre nasjonal transport i Norge.
  • Unntaket gjelder kjøretøy som første gang registreres fra og med den 16 oktober til og med den 31 desember 2019. Alle kjøretøy som registreres etter 31 desember 2019 må ha innmontert smart fartsskriver for å kunne utføre transport omfattet av kjøre- hviletidsreglene.

Det fremgår av vedtaket at det kun gjelder kjøretøy som er bestilt/kjøpt før 15 juni 2019. Forpliktelsen til å ha innmontert smart fartsskriver påhviler transportører som driver transport underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Dersom det eksisterer kjøretøy med gammel fartsskriver som ikke ennå er solt til en transportør, må disse bytte til smart fartsskriver før de kan benyttes til å utføre transport omfattet av kjøre- hviletidsreglene.

Det fremgår også at vedtaket bare har virkning på nasjonal transport i Norge. Vegdirektoratet kan ikke garantere at et nasjonalt vedtak om unntakt vil bli respektert av kontrollmyndighetene i andre EØS-land. Det anbefales derfor at det byttes til smart fartsskriver hvis man skal kjøre internasjonal transport eller om det skal kjøres transitt gjennom andre land.

For kjøretøy som bli omfattet av unntaket, opplyses det om at det må fremlegges dokumentasjon som beskrevet over.

Se brevet fra Vegdirektoratet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: