NHO Transport

Innhold

Danskene strammer inn kabotasjereglene

Vi håper norske myndigheter følger danskenes eksempel. Her står flere utenlandske turbusser parkert sommeren 2019 i Oslo. Foto: NHO Transport

Det danske Transport- og Boligministeriet kunngjorde 11. oktober at kabotasjereglene for turbuss vil bli strammet inn fra og med 1. november i år. Etter denne datoen kan utenlandske turbusser kun utføre kabotasjeoppdrag i Danmark i syv dager før de må forlate landet.

I tillegg kan utenlandske turbusser kun operere i Danmark i en uke per måned. Ifølge EU-reglene kan en turbuss drive kabotasje i et annet land "midlertidig", og Danmark er det første EU-landet som setter en konkret grense for hvor lenge man kan drive kabotasje.

- Dette er spennende og positivt. En del andre nord-europeiske land har lenge ventet på at EU skal sette en klar grense, slik det har vært gjort for godssektoren. Det er dermed grunn til å tro at flere land etter hvert vil følge Danmark og innføre lignende begrensninger, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange. 

Han tilføyer at det beste ville vært om EU innførte felles regler for hele EU- og EØS-området. På den måten kan man unngå at det blir et lappeteppe av ulike regler i de forskjellige landene.

- Men når ikke EU klarer å sette grenser, er det bra at Danmark går foran. Siste ord er imidlertid ikke sagt. Det blir nå spennende å se om EU Kommisjonen vil sette spørsmålstegn ved den danske begrensningen, sier Stordrange.

NHO Transport har allerede nevnt den danske begrensningen overfor Samferdselsdepartementets politiske ledelse. For øvrig hadde foreningen lenge før det danske vedtaket avtalt et møte med politisk ledelse 22. oktober.

- Vi håper norske myndigheter følger danskenes eksempel, og vi vil nok vite mer etter møtet 22. oktober. Det er ikke utenkelig at Norge vil avvente litt og se om EU Kommisjonen reagerer på den danske begrensningen. Det vil imidlertid være vanskelig å innføre en slik regel i april eller mai. Da er jo alle avtaler for sommermånedene signert, avslutter Stordrange

Les pressemelding fra det danske Transport- og Boligministeriet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: