Buss for tog på Stortinget

Nyhet, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport

Publisert

Stortingsrepresentant Sverre Myrli leverte 5. februar et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale om NSBs søknad om bruk av utenlandske turbusser for å dekke deler av buss for tog-kjøringen kommende sommer. Samferdselsministeren leverte svar 11. februar, hvor det skisseres strenge krav for å få dispensasjon til slik kjøring.

Samferdselsministeren bekrefter i sitt svar at NSB har redusert sitt estimat for bussbehov etter at Bane Nor presenterte endelige planer for sommerens arbeid med vedlikehold og utbedring av jernbaneinfrastrukturen. Han påpeker også at departementet har bedt om ytterligere dokumentasjon på behovet for busser kommende sommer.

- Samferdselsministeren synes å ha stor tro på at norsk turbussbransje vil kunne dekke behovet og viser til dialog med NHO Transport og kontakt mellom foreningen, NSB og busselskapene. I tillegg lover han at organisasjonene skal få ny mulighet til å uttale seg før en eventuell dispensasjon blir gitt, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les spørsmål og svar her. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: