Bli med på Mobilitet2020 i Oslo!

Nyhet, Næringspolitikk, Klima og miljø

Publisert

Klimautfordringer, trafikksikkerhet, urbanisering og fremtidige mobilitetstrender er på dagsorden når samferdselssektoren samles for å diskutere de virkelig store utfordringene under konferansen Mobilitet 2020, 4-5 februar neste år.

Sammen med 17 andre sentrale aktører i transportbransjen har NHO Transport altså dratt igang initiativet om Mobilitet2020, som vil være det første av sitt slag. 

Mobilitet 2020 er rettet mot et bredts spekter av aktører innen mobilitetsbransjen, som arbeider med å skape god balanse mellom fremtidsvisjoner, effektivitet og miljøvennlig mobilitet. Konferansen passer også for deg som vil være oppdatert på trender og utviklingen innenfor mobilitet, enten du er buss, gods eller drosjeselskap.

På konferansen vil du møte forskere, politikere, og personer fra forvaltning og transportbransjen innen både gods og persontransport. I det foreløpige programmet vil hver dag innledes med en plenumssesjon, før dagen fortsetter med fire paralellsesjoner fordelt på følgende temaer:  

  • Attraktive byer  
  • Teknologi og klima 
  • Politikk og regulering  
  • Sikkerhet, sårbarhet og adferd  

Ønsker å finne politiske løsninger

- Selv om målet er å skape en felles plattform og møteplass for sektoren, håper vi at både fylkespolitikere og samferdselspolitikere fra kommuneadministrasjonen kan reise hjem med både konkrete forslag, innspill og løsninger, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken, en av pådriverne for konferansen.  

– Vi legger til grunn en forsknings- og faktabasert debatt om fremtidige mobilitetsutfordringer. Dermed håper vi at beslutningstakerne rundt om i landet tar med seg innspillene tilbake til arbeidsplassen, avslutter Thorsen.

Se programmet her, og meld deg på konferansen ved å klikke her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: