Ber om strengere krav til kollisjonsbeskyttelse i buss

Det internasjonale regelverket for kollisjonsbeskyttelse i busser bør endres. Kravene til busser bør bli like strenge som for andre kjøretøyer. Myndighetene bør også vektlegge yrkessjåførenes opplevde trygghet i vurderingen av regelverket. Det mener Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport.

De tre organisasjonene har et felles utvalg som jobber med sikkerheten for passasjerer og sjåfører i buss. Kollisjonsbeskyttelsen i front og ved førerplass i busser er en prioritert sak for utvalget.

Da Statens havarikommisjon for transport undersøkte en møteulykke mellom to busser i 2017, konkluderte de med at skadeomfanget var sterkt preget av den svake kollisjonsbeskyttelsen. Havarikommisjonen tilrår at Statens vegvesen sammen med andre nordiske myndigheter fremmer forslag om å endre ECE-regelverket for busser.

- Som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner ber vi om at Statens vegvesen setter fullt trykk på å følge opp sikkerhetstilrådningen fra havarikommisjonen, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport, på vegne av utvalget.

Havarikommisjonen dokumenterer ulike krav til kollisjonssikkerhet i personbiler, godskjøretøy og busser.

- Det ingen grunn til at kravene til kollisjonsbeskyttelse for busser skal være lavere enn for andre kjøretøygrupper. Den opplevde og faktiske tryggheten bør være lik for alle yrkessjåfører, enten man kjører lastebil eller buss. Dette perspektivet bør tas med i vurderingen, sier Lunde.

Les brevet fra organisasjonene til Statens vegvesen Vegdirektoratet sendt 11.10.19. 

Les utvalgets begrunnelse for å endre regelverket.

Les Statens havarikommisjon for transports rapport vei 04/2019.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: