Ber om lettelser av fordelsbeskatningen

De nye reglene for beskatning av naturalytelser har ført til en del hoderisting de siste ukene.  NHO ber nå finansminister Siv Jensen fjerne kravet om minst 50 prosent egenandel for å kunne benytte skattefritaket på inntil 7.000 kroner.

NHO skriver i brevet til finansministeren at man ikke ønsker en "omkamp" om nye regler for beskatning av naturalytelser. Organisasjonen hevder imidlertid at en fjerning av kravet om 50 prosent egenandel for å kunne benytte 7.000 kroners grensen for skattefrihet vil kunne løse de største utfordringene ved det nye regelverket for både arbeidstakerne og -giverne.

NHO skriver også at det er bred enighet om å opprettholde en viss skattefrihet for personalrabatter for at ansatte skal få forståelse og kunnskap om arbeidsgivers varer og tjenester. Den nye ordningen vil likevel medføre et stort byråkrati og merarbeid ved små rabatter, som ofte ikke vil stå i forhold til forventede skatteinntekter.

- Det er ikke bare bussjåfører som blir berørt av de nye skattereglene, men også mange andre yrkesgrupper blant NHOs medlemsbedrifter. Dermed er det svært positivt at NHO har engasjert seg i denne saken. Ved fjerning av kravet om 50 prosent egenandel og opprettholdelse av fribeløpet på 7.000 kroner vil eksempelvis en bussjåfør i Oslo og Akershus slippe skatt på sitt frikort, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les brevet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: