Behov for færre busser

Nyhet, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Sunnmørsposten.

NHO Transport hadde 6. februar et møte med ledelsen i NSB Persontog vedrørende søknaden til Samferdselsdepartementet om å få bruke utenlandske turbusser for å dekke deler av "buss for tog-kjøringen" kommende sommersesong. Det viser seg nå at NSB trenger færre busser enn opprinnelig antatt.

Bane Nor hadde i januar justert sine planer for sommerens vedlikeholdsarbeid på jernbanens infrastruktur, og det viser seg nå at NSB trenger 100 flere busser enn i fjor. Dette representerer en øning på 25 prosent, mens NSB i sin søknad fra desember oppgav at de trengte dobbel så mange busser i 2019 som i fjor.

- Møtet var positivt og konstruktivt. NSB gav tydelig uttrykk for at de helst ville benytte norske busser. Vi påpekte også at de neppe vil spare penger på å bruke utenlandske aktører. NSB må uansett betale allmenngjort norsk lønn, og utenlandske sjåfører vil ha krav på dekning av kost og losji. De vil nok også kreve kompensasjon for å kjøre tomme busser til Norge, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

For øvrig presenterte NHO Transport de samme momenter som på møtet med Statssekretær Anders B. Werp 4. februar. Dette inkluderte tiltak fra NSBs side for å mobilisere nødvendig kapasitet i det norske markedet.

- Det var tydelig at NSB vil ta ad notam vårt ønske om å fremme nødvendige og spesifikke bestillinger tidligere enn vanlig. Det skal jo være et møte med alle busselskaper med rammeavtale allerede 15. februar. NSB vil etter det gå ut med bestillinger for å dekke grunnbehovet, og denne kjøringen gir best anvendelse av materiell og sjåfør. NSB vil i etterkant fylle opp for å dekke topp-produksjonen, sier Stordrange.

Dagens rammeavtaler med NSB løper ut 2020. Disse skal dermed fornyes fra og med 2021, og NSB hevdet at det blir mye "buss for tog-kjøring" i mange år fremover.

- NSB vil nok i utgangspunktet forholde seg til bestemmelsene i dagens rammeavtaler, og NHO Transport kan ikke gå i inn i konkrete diskusjoner om løpende avtaler. Men, de har fått våre generelle synspunkter på hva som bør gjøres for å få mobilisert tilstrekkelig norsk kapasitet både kommende sommer og fremover i tid, avslutter Stordrange.

Les også:

- Møte med Samferdselsdepartementet om buss for tog.

- Turbussbransjen møttes i Tromsø.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: