Lov om alkolås gjør forebygging enda viktigere

Publisert

Fra 1. januar er alkolås påbudt i alle busser som driver persontransport mot vederlag. – Dette påbudet gjør det enda viktigere at virksomheter som driver persontransport jobber forebyggende overfor sine ansatte, sier direktøren i Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege.

Akan kompetansesenteret er en ideell organisasjon som eies av NHO, LO og Staten, og tilbyr rådgivning og tjenester til alle norske virksomheter.
– Mange opplever at en kollega eller ansatt har utfordringer knyttet til rus- eller spill. Akan kompetansesenter betjener norsk arbeidsliv, uavhengig av størrelse på bedriften og bransje, blant annet for å bistå i slike situasjoner, forklarer Elisabeth Ege.
– Arbeidsgiver bør ha en gjennomarbeidet policy som omfatter både hvordan man jobber forebyggende og hvordan man møter en ansatt som ikke får startet bussen fordi alkolåsen hindrer dette, understreker Ege. 

Akan kompetansesenter har utviklet gode systemer for å hindre og tidlig gripe fatt i risikofylt bruk av rusmidler, medikamenter og spill.
– «Akan på 1-2-3» er en modell som virksomhetene kan ta i bruk for å ta tak i spørsmålene som omhandler rus- og spill, og hvordan man gjennomfører den nødvendige samtalen som kan oppleves som ubehagelig og vanskelig, sier Akan-direktøren.

– Vi har utviklet en rekke digitale verktøy, forteller Ege videre, og trekker blant annet fram at appen «Akan på 1-2-3» skal gi konkrete svar når en leder står midt i en vanskelig situasjon, som for eksempel når en ansatt møter påvirket på jobb.
– For NHO Transport er det jo veldig avgjørende at de ansatte i deres medlemsbedrifter har et forhold til alkohol og rus som gjør dem skikket til jobben de skal utføre.  I kort tekst gis også informasjon om hvordan følge opp enkeltpersoner med tanke på endring. Vi har derfor laget en egen brosjyre, «Alkolås for bedrifter på 1-2-3» som kan lastes ned fra vår nettside, sier Elisabeth Ege. 

Du kan lese mer om Akan og rusforebyggende arbeid på NHOs arbeidsgiverportal arbinn.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: