Agenda bekreftet - Alt klart for bransjetreff i Trondheim

Det er lagt opp til en spennende og variert agenda for årets første turbusstreff på Scandic Hotel Nidelven i Trondheim.

Programmet for årets første turbusstreff i Trondheim er endelig ferdigstilt. Foruten mulighet til å treffe bransjekolleger, vil det bli innlegg fra noen av landets mest sentrale transportpolitikere, orientering om kontrollarbeidet av myndighetene, samt erfaringer fra NHO Transports søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.

Praktisk

Årets første bransjetreff for turbuss blir altså den 23-24 januar 2020, på Scandic Hotel Nidelven i Trondheim.

Påmeldingslenke her.

For medlemsbedriftene spanderer NHO Transport middag og drikke på kvelden 23 januar, samt museumsbesøk på "Rockheim" i forkant av middagen.

Agenda

Last ned endelig agenda her

Årets første bransjetreff har i år en spennende og variert agenda. Statens vegvesen vil innlede seminarets første dag med en orientering om innføringen av den nye autopass ferge ordningen, i tillegg til sitt pågående kontrollarbeid rettet mot tungbilbransjen. Under seminarets andre dag vil også Arbeidstilsynets regiondirektør informere om sitt tilsynsarbeid, spesielt rettet mot allmengjorte lønnsavtaler og diett. 

Svært gledelig i år er det at bransjetreffet vil få deltakelse fra to av landets ledende transportpolitikere på Stortinget. Øystein Langholm Hansen (AP) og Jon Gunnes (V) sitter begge i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, og er således toneangivende i arbeidet med å sikre rammebetingelsene for turbussbransjen.

Også i år vil konkurranse på like vilkår bli et viktig tema. Bildet over er fra Tromsø i desember 2019, hvor nordlyssesongen er i full gang.

Erfaringer fra Skandinavia

Til sist blir det også presentasjoner fra NHO Transports søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Begge vil fortelle om sine erfaringer og utfordringer med useriøse aktører i turbussbransjen, og hvordan det arbeides med dette. Fra Danmark blir det også svært spennende å høre erfaringer med den nylig innførte kabotasjeinnstrammingen som ble gjort gjeldende fra 1. november 2019. Sverige vil i sitt innlegg også fortelle om sine erfaringer med sin pågående kampanje for å promotere miljøfordelene ved å reise med turbuss.

Vell møtt til årets første bransjetreff. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: