Foto:

Viktige innspill til samferdselsministeren

Foto:

NHO Transport hadde i formiddag et konstruktivt møte med samferdselsminister Jon Georg Dale. Hensikten var å informere om medlemsbedriftenes rolle, utfordringer og mulige tiltak.

NHO Transport benyttet anledningen til å orientere om Vista Analyses rapport fra 2018 om samfunnsøkonomiske konsekvenser ved anbudsutsetting av fylkeskommunale busstjenester. Denne rapporten viser at fylkeskommunene netto sparer 10 prosent på anbudsutsetting fremfor drift i egen regi.

- Det ble også understreket at økt standardisering og bedre risikofordeling kan gi ytterligere besparelser. I tillegg ble det trukket frem at produktiviteten og attraktiviteten i kollektivtilbudet kan økes ved å bedre fremkommelighet til kollektivmidlene, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Ekspressbussenes situasjon og behovet for å bedre rammebetingelsene for turbussenæringen var også tema i dialogen med den nye samferdselsministeren. Nye taxi-reguleringer, rekruttering og innfasing av ny teknologi ble også berørt.

- Anledningen ble også brukt til å gi Samferdselsdepartementet noen positive tilbakemeldinger. Departementet fortjener honnør for forslaget om fri etablering av ekspressbussruter over 50 km. I tillegg kommer forslaget om fri etablering av flybussruter så lenge disse tar på eller av passasjerene ved en flyplass. Forslaget til nye taxireguleringer inneholder også mange positive elementer, og byvekstavtalene er et godt middel for å få til en samordnet kollektivsatsing på tvers av forvaltningsnivåer og transportmidler, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Se presentasjonen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: