Vellykket turbusseminar i Oslo

Nyhet, Turbuss

Publisert

Turbussbransjen var 18. september samlet i Oslo for NHO Transports halvårige seminar for næringen. På agendaen stod flere næringspolitiske saker foreningen arbeider med, samt foreløpige funn fra sommerens kartlegging av bransjen.

I alt 20 representanter fra turbuss bransjen var tilstede da NHO Transport avholdt foreningens halvårige turbusseminar den 18. september på Næringslivets hus i Oslo. 

Agenda:

På agendaen stod det foruten en oppsumering av årets sommersesong, også en orientering om viktige bransjepolitiske saker det arbeides med, herunder blant annet merverdiavgiftsregistrering, alkolås, mobilitetspakkene fra EU og løyvefritak med mer.

Det ble også satt av god tid til en gjennomgang av sommerens telleaksjon av utenlandske turbusser. NHO Transport har engasjert Stakeholder AS til å utarbeide en rapport om tilstanden i turbuss bransjen, som blant annet baserer seg på sommerens telleaksjon, tilgjengelige data fra SSB/Statens vegvesen, samt spørreskjema som er sendt ut til næringen. Foruten mye data om tilstanden i norsk turbuss bransje, viste foreløpige funn at det er en betydelig utfordring med håndhevelse av lover og regler ovenfor utenlandske turbusser. 

Ettersom rapporten skal ferdigstilles de nærmeste månedene, oppfordrer foreningen alle turbusselskaper som ikke allerede har fylt ut spørreskjemaet, til å gjøre dette for best mulig datagrunnlag. Rapporten er tenkt å brukes i NHO Transports arbeid opp mot myndighetene. 

Spørreskjemaet er tilgjengelig her, og kan sendes ferdig utfylt til svein@stakeholder.no. Alle data vil bli behandlet strengt konfidensielt og kun bli presentert i aggregert form.

Videre ble det også lagt frem tall fra Statens vegvesens krimseksjon, som i sommer har utført kontroll av turbusser i Geiranger og andre områder. Da representanten fra Statens vegvesen dessverre måtte melde avbud grunnet sykdom, ble det likevel oversendt tall som viste resultatene av sommerens kontroller i regi av krimseksjonen.

Presentasjoner på dette og fra resten av seminaret vil bli ettersendt påmeldte deltakere. De som ikke var tilstede, men ønsker presentasjonene kan kontakte Torstein Jystad her.  

Neste møte:

NHO Transport avholder halvårlige turbusseminarer, og neste møte vil finne sted i Tromsø den 24-25. januar 2019. Tradisjon tro vil seminaret på nyåret avholdes over to dager for også å kunne sette av kvelden til middag og mingling. Agenda vil bli sendt ut god tid i forveien, men innspill til temaer for seminaret er selvfølgelig velkomment. 

Vel møtt!

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: