Urimelige kvalifikasjonskrav

Dagens Næringsliv omtaler 15. mars NHO Transports brev til Bybanen AS i Bergen om urimelige kvalifikasjonskrav og -kriterier for å kunne inngi anbud på drift av Bybanen. Foreningen hevder at kravene ikke er proporsjonale med anbudets omfang og kompleksitet. Dette er også til hinder for likebehandling.

Keolis AS har drevet Bybanen siden oppstart i 2010, og anbudsperioden er nå i ferd med å løpe ut. Fremtidig drift er dermed lagt ut på anbud etter at et flertall i Hordaland Fylksting i desember sa nei til å overføre driften til fylkeskommunen eller en av forvaltningsorganets datterselskaper.

- Ifølge kvalifikasjonskriteriene må aktuelle tilbydere vise til erfaring med drift av minst to bybaner eller trikker de siste tre årene. Det er ingen norske-registrerte virksomheter som kan vise til dette i dag. Dermed er det kun utenlandske selskaper, norske aktører med utenlandske moder- eller søsterselskaper eller norske bedrifter med utenlandske alliansepartnere som kan inngi anbud, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det er nemlig kun tre bybaner eller trikker i drift i Norge i dag. Den ene er Bybanen selv, og en annen er Gråkallbanen i Trondheim operert av Boreal Bane AS. I tillegge kommer Oslo Sporveier AS, men dette selskapet kan ikke inngi anbud siden sporveisdriften i Oslo ikke er anbudsutsatt.

- Dette kravet er samtidig en barriere for nyetableringer siden det hindrer utvikling av nye aktører. I tillegg hindres andre transportvirksomheter i å ekspandere sin virksomhet til skinnegående trafikk. Det kommer dermed ikke nye tilbydere i markedet, og konkurransen blir svekket på sikt. Selv om banedrift er underlagt andre reguleringer enn veitransport, burde det være åpninger for å vise til andre anbudsoppdrag på persontransportsiden. Anbudet er basert på virksomhetsoverdragelse, og man da kunne forvente at ny operatør overtar faglig kompetent personell, sier Stordrange.

Ifølge evalueringskriteriene skal aktuelle tilbydere blant annet ha er faring med avvikskjøring på ett spor på dobbeltsporede strekninger.

- Det blir svært ekskluderende når ett selskap bli avvist fordi man kun har erfaring med dobbeltspor på 800 meter, avslutter Stordrange.

Les brevet her

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: