Forbundsleder i NLF, Tore Velten ønsket velkommen til temamøte om bompenger.

Fredag 8 juni ble det arrangert temamøte om bompenger i NLF (Norges Lastebileier- Forbund) sine lokaler i Oslo. Møtet inneholdt innlegg fra både Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen, med en rekke spennende temaer på dagsorden.

NHO Transport har sammen med NLF og NHO Logistikk og Transport deltatt på en rekke møter denne våren angående dagens system for bompengeinnkreving, samt utviklingen i tråd med bompengereformen som nå er i gang. 

Fredag 8 juni ble mye av informasjonen lagt frem, hvor temaer som innkrevingsstatistikker, svakheter ved dagens systemer, og hvordan sikre at alle betaler var noen av temaene som ble diskutert. 

Samferdselsdepartementet ved Kari Johanne Hjeltnes la frem departementet sitt pågående arbeid med bompengereformen. Følgende punkter er verdt å merke seg: 

  • Det skal blir 5 RBPS (regionale bompengeselskaper). I dag er det langt flere bompengeselskaper etablert, ofte med ett eget selskap i tilknytning til et veiprosjekt som krever bompengeinnkreving. 
  • Tilrettelegge for utskilt utsteder. 
  • Tilrettelegge for mer optimal organisering.
  • Tilrettelegge for ny takst/rabattstruktur.
  •  Ha klart incentiv/statlig bidrag. Blant annet gjennom tilskuddsordninger for reduserte bompengetakster på riksveier. 

Videre orienterte Statens vegvesen om dagens innkrevingsmetoder av bompenger, samt tall og betalingsgrad.

Betalingsgraden fra årsmelding til Statens vegvesen i 2016 ble også lagt frem, hvor det fremkom at 98% av norske (i takstgruppe 2) med brikkeavtale ble mottatt bompenger fra, mens 96% av de utenlandske i takstgruppe 2 med brikkeavtale ble mottatt bompenger fra. Følgende statistikk under ble lagt frem:

 

Foruten tall og statistikker ble det også satt av tid til innlegg på hvor sårbare systemene for bompengeinnkreving er, samt at aktører i bransjen selv fikk stille spørsmål til foredragsholderne. 

Møtet ble streamet live av NLF og opptak av arrangementet kan sees her. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: