Støtter fortsatt allmenngjøring

Publisert

Begjæring om fortsatt allmenngjøringen av minstelønnssatsene for gods- og turbussjåfører skal opp på møte i Tariffnemnda 12. oktober. Saken har vært på høring med frist 20. september, og NHO Transport har støttet fortsatt allmenngjøring av minstelønnssatsene i både Transportoverenskomsten og Bussbransjeavtalens turbusskapitel.

Begjæring om fortsatt allmenngjøringen av minstelønnssatsene for gods- og turbussjåfører skal opp på møte i Tariffnemnda 12. oktober. Saken har vært på høring med frist 20. september, og NHO Transport har støttet fortsatt allmenngjøring av minstelønnssatsene i både Transportoverenskomsten og Bussbransjeavtalens turbusskapitel.

Allmenngjøring gjelder kun for en tariffperiode, og det må dermed begjæres om fornyelse etter hovedoppgjørene annet hvert år. Allmengjøringen for gods og turbuss trådte for første i gang i kraft per 01.07.15, men etter påtrykk fra NHO Logistikk og Transport samt NHO Transport ble virkeområdet justert per 01. oktober samme år. Denne endringen gjorde det enklere å håndheve forskriften.

- NHO Transport har hele tiden støttet allmenngjøringen. Foreningens samfunnsansvar tilsier at man ikke kan tillate at utenlandske sjåfører tilbys uakseptable lønns- og arbeidsvilkår under lengre jobbperioder i Norge. I tillegg fører lave lønninger til en uheldig konkurransevridning mellom utenlandske og norske transportører, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport har imidlertid ved tidligere anledninger fremhevet at det er vanskelig å kontrollere hvorvidt utenlandske transportører reelt sett betaler den aktuelle minstelønnssatsen eller ei. Arbeidstilsynet har gjennomført noen kontroller, og disse viser at 57 prosent av utenlandske turbussjåfører ikke får allmenngjort lønn under oppdrag i Norge. Tilsvarende tall for godssjåfører var på hele 74 prosent.

- Bestillerne eller kjøperne av transporttjenester er solidarisk ansvarlig for at arbeidstakerne får riktig lønn. Arbeidstilsynets kontroller viser imidlertid at hele 82 prosent av kjøperne ikke har systemer og rutiner for å påse at bestemmelsene overholdes av underleverandør, og 71 prosent har ikke krav om allmenngjort lønn i sine kontrakter. Det er dermed et stort potensial for å øke etterlevelsesandelen ved å bevisstgjøre kjøperne om sitt solidaransvar og konsekvenser ved lønnsavvik hos underleverandører, sier Stordrange.

Det er usikkert hva Tariffnemnda vil gjøre med hensyn til krav om dekning av kost og losji fra arbeidsgivers side. Dette har vært et krav ved tidigere allmenngjøringsvedtak. .

- Det hersker en viss uklarhet og usikkerhet med hensyn til det juridiske grunnlaget for allmenngjøring på dette feltet. Det blir dermed spennende å se hvordan Tariffnemnda vil løse dette spørsmålet, avslutter Stordrange.

Les høringssvar turbuss her

Les høringssvar gods her

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: