Reduserer garantikravet

Jernbanedirektoratet reduserer garantikravet overfor fremtidig operatør på Sørlandsbanen fra opprinnelig 750 til 500 millioner kroner. Dette er respons på et brev NHO Transport sendte 12. januar, hvor foreningen ga utrykk for at det høye garantikravet kunne gjøre det vanskelig for mindre aktører å inngi anbud.

NHO Transport utdypet at hvis færre aktører hadde mulighet for å delta ville konkurransen bli redusert, og endelig anbud kunne bli mindre gunstig enn nødvendig. Foreningen påpekte også at selv for store selskaper med høy soliditet ville det være kostbart å fremskaffe en så omfattende garanti for hele anbudsperioden.

Jernbanedirektoratet har i brev til NHO Transport datert 24. januar opplyst om at garantikravet reduseres. Imidlertid argumenterer Jernbanedirektoratet i sitt brev sterkt for behovet for et høyt garantibeløp.

– NHO Transport er selvsagt fornøyd  med reduksjonen av garantibeløpet på en tredel, men summen er fortsatt  relativt høy sammenlignet med andre anbudskontrakter. Reduksjonen vil nok  øke konkurransen og bidra til at man får best mulig anbud. Det er også positivt at direktoratet svarte raskt på vår henvendelse slik at aktørene  fikk en avklaring en viss tid før anbudsfristen utløper, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

 

Les Jernbanedirektoratets brev her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: