Påbud med alkolås fra 1. januar 2019

Det er nå endelig bestemt at pålegget om alkolås i alle busser og minibusser skal tre i kraft fra og med 1. januar 2019. Det blir en overgangsordning på fem år for kjøretøy registrert før 1. januar 2019.

Påbudet gjelder bare for kjøretøy for bruk til persontransport mot vederlag og vil etter hvert bli utvidet til også å omfatte taxier. Alle detaljer omkring ordningen er ennå ikke fastlagt, men Vegdirektoratet har lovet å innkalle berørte parter til et møte på et senere tidspunkt.

- NHO Transport er svært glade for at foreningen fikk gjennomslag for en overgangsperiode på fem år slik at man slipper å investere i alkolås til kjøretøy som tas ut av trafikk om kort tid. Statens Vegvesen hadde opprinnelig foreslått en overgangsperiode på to år, noe som var altfor kort, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport var også kritisk til forslag om rigide krav til bruk av spesielle alkolåsverksteder for installasjon og kontroll av alkolåsene. På dette feltet har det fortsatt ikke kommet noen avklaring.

- I forbindelse med Stortingets behandling av nødvendige endringer i Yrkestransportloven kom det også frem at det ikke vil bli fremmet krav om alkolås i utenlandske turbiler på kabotasjeoppdrag i Norge. Dette vil dessverre føre til en ytterligere konkurransevridning mellom norske og utenlandske turbilselskaper, avslutter Stordrange.

Les mer på Samferdselsdepartementet sin hjemmeside her, og Vegdirektoratet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: