Nytt kjøremønster i Oslo fra 4. juni

Mandag 4. juni er det blitt endret kjøremønster i Oslo. Endringen vil påvirke fremkommeligheten for bussbransjen, med særskilte konsekvenser for turbusser.

Oslo kommune opplyser på sine hjemmesider at endringer i byens kjøremønster vil bli implementert fra 4. juni. For turbussnæringen vil følgende punkter være av særlig interesse:

  • Du kan ikke lenger kjøre bil på Fridtjof Nansens plass (varelevering er tillatt).
    • Turistbusser kan ikke kjøre inn på Fridtjof Nansens plass. Det blir av- og påstigningssone i Rosenkrantz gate, og bussene skal derfra videre til vente/oppstillingsplasser. Les mer om kjøreruter for turistbuss.
  • Mandag stenges også Rådhusgata for gjennomkjøring over Christiania torg, med unntak av rute- og turbusser som kan passere over plassen.

Et kart viser også hvordan det er ønsket at turbusser skal kjøre ved ankomst til Rosenkrantzgate. 

NHO Transport har i denne saken gitt felles innspill fra næringslivet gjennom NHO Oslo og Akershus, i tillegg til foreningens eget høringssvar som omtaler bussbransjen særskilt. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: