Nordbytunnelen stenger igjen

Foto: Atle Larsson.

Nordbytunnelsens nordgående løp var stengt fra 04.09.17 og til 05.12.17. Nå skal sørgående løp stenges fra og 03.09.18 og til og med 12.11.18. Tunnelen ligger i Akershus, og stengningen vil igjen få store konsekvenser for trafikken på E6 fra Oslo og mot Østfold samt svenskegrensen.

Som i fjor, vil man på dagtid kun tillate en-veis trafikk gjennom det åpne løpet, og man snur trafikken i forhold til rushtidsbehovet. Den åpne tunnelen vil dermed være åpen for nordgående trafikk fra klokken 04.30 til 13.00. Den vil på tilsvarende måte reserveres for sørgående trafikk fra klokken 13.00 til 19.00. All trafikk mot "rushretning" må dermed ledes inn på omkjøringsveier. Sørgående løp vil i tillegg være nattestengt fra 12.11.18 og til og med 08.03.19. Man vil da tillate to-veis trafikk i det åpne løpet slik at omkjøring unngås.

Statens vegvesen oppgir at Nordbytunnelen er slitt og trenger vedlikehold. I tillegg skal det installeres ny teknologi og tunnelen blir oppgradert i henhold til ny EU-standard.

Erfaringene fra forrige stengning tilsier at det kan oppstå forsinkelser på bort imot en time mot rushretning, og det kan forventes økt trafikk på lokalveinettet. Militærøvelsen Trident Juncture vil også medføre at mye militært materiell skal fraktes fra Østfold til nordre deler av Østlandet og Trøndelag. Denne øvelsen skal avholdes i oktober og november, og det kan dermed forventes ytterligere køer og forsinkelser.

- Vi har forståelse for at det er behov for å vedlikeholde og oppgradere tunneler, men det er viktig at veimyndighetene legger til rette for at nyttetrafikken blir berørt i minst mulig grad. Varene må frem, og passasjer på lokalruter, ekspressbusser, flybusser og turbiler må ikke bli unødig forsinket. Dessuten er forsinkelser svært kostbart for både gods- og busselskaper, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det presiseres at kjøretøy over 32t totalvekt ikke kan benytte Oslofjordtunnelen på ukedager mellom 07.00 til 09.00 og 15.00 til 18:00. Modulvogntog vil i tillegg ikke kunne ferdes på strekningene rv. 22 og rv. 111, men må bruke E6 og kjøre gjennom Nordbytunnelen.

Her finnes informasjon om den planlagte stengingen på 11 forskjellige språk. 

Se i tillegg presentasjonen som ble gitt fra Statens vegvesen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: